hun eng ger
BaBér a Facebookon

Soft Consulting Blog

Családipótlék az adóalapban

2009. Szeptember 3. 10:00 - admin

Az APEH : az adóterhet nem viselő járandóságok.

Családi pótlék az adóalapban

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2009. szeptember 1-jétől hatályos szabályai szerint a magánszemély köteles nyilatkozatot adni a munkáltatójának, illetve a bér kifizetőjének, ha 2009. augusztus 31-ét követően ún. adóterhet nem viselő járandóság (pl. családi pótlék) címén van nem a munkáltatótól származó  bevétele. (Az adóterhet nem viselő járandóság azt jelenti, hogy az adott jövedelem növeli az adóalapot, de a rá eső adót nem kell megfizetni. )

Fontos tehát tudni, hogy akkor kell nyilatkozatot adni, ha augusztus 31-je után olyan adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő bevételben részesül valaki, melyet nem az esedékes jövedelmének adóelőlegét megállapító munkáltatótól kap meg. A munkáltatónak az adóelőleg megállapítása során figyelembe kell vennie a nyilatkozat tartalmát - olvasható az APEH honlapján.
A nyilatkozat megtételéhez az állami adóhatóság ezt a nyomtatványformát javasolja. http://www.apeh.hu/data/cms118628/nyilatkozat.pdf

Az adóterhet nem viselő járandóság összegének közlése nem kötelező, azonban ha azt a nyilatkozat nem tartalmazza, a munkáltató a levonandó adóelőleget az adótábla legmagasabb kulcsával állapítja meg.

Nem kell nyilatkozatot adni,

 ha a magánszemély adóterhet nem viselő járandóságban nem részesül, vagy ilyen jogcímen bevételt csak az esedékes jövedelmének adóelőlegét megállapító munkáltatótól kap - hívja fel rá a figyelmet az APEH.

Nem minősül többek közt jövedelemnek, illetve adóterhet nem viselő járandóságnak a családi pótlék, ha az saját jogon jogosultként, vagy gyámként, nevelőszülőként kapott támogatás, illetve ha tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után kapott magasabb összegű családi pótlékról van szó.

 Hozzászólás 0 hozzászólás

Befektető-vadászat: kockázati tőkére várva

2009. Szeptember 1. 10:00 - admin

A tőkebevonásra váró cégek számára a jelenlegi időszak, lehetőséget jelent  a felkészülésre, ha a jövőben megélénkülő piacon vonzó befektetési célpontként szeretnének feltűnni.
A gazdasági válság eredményeként a kockázati tőke átmenetileg eltűnt a piacokról, a tőkebevonásra váró vállalatok lényegesen keményebb kondíciókkal juthatnak csupán finanszírozáshoz. Nemcsak a befektetők által elvárt megtérülési idők rövidülnek, hanem szigorodnak a megtérülési szempontok is - a finanszírozhatóság kérdése pedig immár a szakmai befektetőnél is nagyobb súllyal esik latba. A kockázati tőke pedig – jóllehet ma még jellemzően kivár – éppen a válság hatásai miatt még az eddiginél is sokkal alaposabb vizsgálatnak veti majd alá a befektetési szempontból ígéretes cégeket, sokkal megalapozottabb üzleti tervet - világos stratégiát és alapos pénzügyi tervezést - vár el a vállalkozásoktól.

Előrelátó gondolkodás

A jelenlegi forrásszűkének azonban egyszer véget kell érnie. Ekkor válik majd gyümölcsözővé minden olyan most elindított folyamat, amely a cégeket a sikeres tőkebevonásra készíti fel és vonzóvá teszi a lehetséges befektetők szemében. Ezek az intézkedések csak hónapok-évek alatt fejtik ki hatásukat, így már most előrelátó gondolkodást és konzekvens döntéseket igényel a közepes méretű vállalatok vezetőitől, tulajdonosaitól. A vállalatoknak célszerű tenniük azért, hogy kitűnjenek versenytársaik közül. Ki kell tudniuk szolgálni a potenciális befektetőket a megfelelő információkkal, nem kell viszont megvárniuk a befektető megjelenését a felkészüléssel.

Ha a tanácsadók bevonásával, naprakész adatok elemzésével elvégzett kutatómunka alapján a régió, az iparág, és ezen belül egy adott, vonzónak mutatkozó cég fel is kelti a befektető érdeklődését, lehetnek olyan – kivédhető - buktatók, amelyekre a cégeknek fel kell készülnie. A befektetők egyik legfontosabb elvárása a jó üzleti terv, amelyben a cégnek be kell tudnia mutatni piacát, ügyfeleit és azokat a termékeit, amelyekkel jelen van a piacon.

Fizetőképesség, hatékony tervezés, átláthatóság

A stratégiának legalább a következő 1-3 évet át kell hidalnia és megalapozott, hihető információkból kell kiindulnia a cégre, illetve piacaira vonatkozóan is. A megbízható mérleg pontos bemutatása mellett a válság hatásaként felértékelődött a hosszútávú fizetőképesség kérdése is. A cégeknek a hatékony éven belüli tervezés mellett azt is megfelelően be kell mutatnia, hogy saját tartalékai felélése nélkül is képes áthidalni az elkövetkező időszakot. Végső pontként a vállalkozásnak igazolnia kell, hogy a cégre jellemző üzleti működés képes lesz biztosítani a befektetők által elvárt megtérüléseket.

Alapvető elvárás egy tőkebevonásra készülő vállalat esetében, hogy pénzügyi és számviteli beszámolói transzparensek, más régiós, európai cégek beszámolóival összehasonlíthatóak legyenek. Ez az összehasonlítás csak akkor biztosítható, ha a vizsgált cégek a pénzügyi és számviteli információkat ugyanazon a módon, ugyanazon standardok mentén közlik. Ezért a tőkebevonásra készülő vállalatoknál alapvető elvárás, hogy a társaságnál készüljön IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti beszámoló, hiszen a befektetők számára csak így válik valóban átláthatóvá, ellenőrizhetővé a cég gazdálkodása.

Aki most lép, versenyelőnybe kerül

A jelenlegi gazdasági környezetben sok vállalat halogatja a tőzsdére vonulással kapcsolatos döntéseit, pedig ez az időszak éppen a felkészülést szolgálhatná azoknál a cégeknél, amelyek két-három éven belül tőkebevonást szeretnének végrehajtani. Azok a vállalatok, amelyek előre gondolkodva már most elkezdik az IFRS szerinti beszámolót is alkalmazni, a válság esetleges enyhülésével versenyelőnyhöz juthatnak, megkülönböztethetik magukat saját piacukon.

 Hozzászólás 0 hozzászólás

Erasmus csereprogram vállalkozóknak

2009. Augusztus 14. 10:00 - admin

A februárban kísérleti jelleggel indult program keretei között a három évnél nem régebben alapított cégek vezetői szerezhetnek tapasztalatot más uniós tagállamokban, partneri kapcsolatokat építhetnek és megismerkedhetnek más országok, cégek üzleti kultúrájával, menedzsment- és üzletfejlesztési módszereivel. Sok külföldi cég nyitott az együttműködésre, a tanulni vágyót nem konkurenciaként, hanem lehetséges partnerként kezelik.

A program elsődleges célja a kis- és középvállalatok versenyképességének növelése, az új és a már jól működő vállalkozások közötti tudás- és tapasztalatátadás. A programra hazai fogadó cégeket, mentorokat is várnak.

A jelek szerint a válság kimondottan kedvez a programnak, mivel a nehéz helyzetű vállalkozások előre menekülnek: új lehetőségeket, kapcsolatokat keresnek külföldi vállalatokkal, megismerik a bejáratott, stabil hátterű cégek gyakorlatát, míg a fogadó cégek friss ötletekkel gyarapodhatnak, ami továbblendítheti őket.


Hozzászólás 0 hozzászólás

A mérlegbeszámoló elmulasztása

2009. Június 30. 10:00 - admin

Az előzetes becslések szerint a cégek negyede - mintegy 100.000 - nem nyújtotta be éves beszámolóját. Az APEH a jövőben szigorúbban lép fel a mérlegbeszámolót elmulasztó cégekkel szemben.
Ezeket a cégeket az adóhatóság a határidő leteltét követő 30 napon belül levélben szólítja fel 15 napon belüli pótlásra. Ha ez nem jár eredménnyel, a mulasztó adószámát 60 napra felfüggeszti. Amennyiben ezzel sem ér célt, a cégbíróságnál kezdeményezi a társaság megszűntté nyilvánítását, ami 15 napon belül meg is történik.

Az új szabályozás azokra a cégekre vonatkozik első ízben, amelyeknél a mérlegforduló napja 2009. május 1-jét követő napra esik. A számviteli beszámolót általában a mérlegforduló napjától számított 150 napon belül kell benyújtani. Így az adóhivatalnak a 2008-as mérlegek közzétételének elmulasztása miatt még nem kellett alkalmazni a kilátásba helyezett szankciókat.

Szeptemberben fejezik be a papíralapon benyújtott beszámolók feldolgozását, és csak ekkor kapnak pontos képet arról, hány cég maradt adós a kötelezettségével. A mérlegeket idén lehetett utoljára papíron beadni április 30-ig, ezt követően elektronikusan fogadták a beadványokat.
 


Hozzászólás 0 hozzászólás

Elbocsájtások helyett

2009. Május 29. 10:00 - admin

Leépítések helyett a munkajog eszközeivel is lehet csökkenteni a kiadásokat, azonban ezekkel a lehetőségekkel számos vállalat nincsen tisztában. Fontos a dolgozók megtartása, mert a megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező munkaerő szűkös forrás a munkaerőpiacon, a már beilleszkedett és munkahelyéhez szokott, a vállalati kultúrát ismerő dolgozó pedig jóval hatékonyabb munkaerő, mint a vállalkozásnál frissen kezdő alkalmazott.

Az éves rendes szabadság átütemezésével, részmunkaidős foglalkoztatással, munkaidőkeret bevezetésével, munkaerő-kölcsönzéssel, vagy távmunkával, valamint a munkabér egyes elemeinek csökkentésével jelentősen mérsékelhetők a foglalkoztatás költségei.

Ezen felül összesen mintegy 30 milliárd forintnyi központi és európai uniós forrás áll az idén rendelkezésre munkahelyek megőrzésére.


Hozzászólás 0 hozzászólás
Lapozás: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91]
Blog archivum