hun eng ger
BaBér a Facebookon

Soft Consulting BlogAz Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe a betegnek nyújtott egészségügyi szolgáltatások – beleértve az elektronikus vényre felírt gyógyszert, gyógyászati segédeszközt is – kerülnek feltöltésre. Tekintettel arra, hogy az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér a mindennapi egészségügyi szolgáltatásunk részévé vált, így rövid áttekintést adunk erről az informatikai rendszerről.

2017. végétől került sor az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (rövidítve: EESZT) bevezetésére, amelyről a következő tájékoztatás olvasható az interneten: 

„Az EESZT-nek köszönhetően kezelőorvosa megismerheti az Ön egészségügyi kórtörténetét és a vizsgálati eredményeit, így pontosabb diagnózist tud felállítani és személyre szabottabb, hatékonyabb kezelést tud előírni. A Lakossági Portálon TAJ-száma segítségével Ön is meg tudja nézni ellátási adatait, korábbi kezelések dokumentumait, zárójelentéseit, leleteit, receptjeit. Értesítést kérhet arról is, ha új dokumentumot – beutalót, vényt, egyéb egészségügyi dokumentációt – töltöttek fel a Térbe. A rendszer használata egyszerű, segítségével nyomon követhető az is mikor, melyik orvos tekintette meg az adatait.”

Nézzük meg, hogy a fentiekben is említett Lakossági Portálon belül milyen egészségügyi ellátásokat ismerhetünk meg!

Egészségügyi dokumentumok

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben az egészségügyi dokumentumok rész alatt érhetők el a digitális egészségügyi dokumentumok. Itt találhatók meg többek között a mikrobiológiai laboratóriumi leletek, az egészségügyi szakellátás során keletkezett ambuláns lapok, kórházi zárójelentések, amelyeket a beteg/ellátott bármikor megtekinthet. Az egészségügyi dolgozók közül a következők kaptak felhatalmazást az egészségügyi dokumentumok megtekintésére: a háziorvos, a járó- vagy fekvőbeteg-ellátó azon részlegének/osztályának orvosa, ahova felvették a beteget. 

Elektronikus vény

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér tartalmazza az elektronikus vényt (azaz e-vényt). E-vény alapján a gyógyszerünk, gyógyászati segédeszközünk kiváltása szinte mindennapossá vált. Ezen az oldalon rákereshetünk a várakozó vényekre (azaz, amelyek még nem kerültek kiváltásra) és a kiváltott vényekre. 

Megjegyzés: A hagyományos – papír alapú – vények csak a kiváltott receptek között jelennek meg, mert azokat a gyógyszertári alkalmazottak viszik fel a rendszerbe a kiváltás során.

Egészségügyi profil

Ide kerülnek a ritkán vagy egyáltalán nem változó egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó adatok. Azaz a kezelőorvos, ennek hiányában háziorvos – a vércsoport kapcsán az állami vérellátó szolgálat – az egészségügyi profilban rögzíti az általa kezelt személy TAJ számát (ennek hiányában más azonosítóját), születési idejét, nemét, továbbá az érintett egészségi állapotával, kórelőzményével, egyes beavatkozásaival kapcsolatos egészségügyi adatok. Ide töltik fel például a Covid védőoltás beadásával kapcsolatos adatokat. Továbbá, ha a szolgáltató rendelkezik a beteg allergiájára, vércsoportjára vonatkozó információval, akkor ezek az adatok is ebbe a részbe kerülnek feltöltésre.  

Központi eseménykatalógus

Ebben a részben találhatók meg azok az ellátások, amelyeket a beteg/ellátott alap, járó- vagy fekvőbeteg ellátás keretében igénybe vett. A központi eseménykatalógusban kell rögzíteni például
 • háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi ellátás megkezdését és lezárását,
 • CT és MR vizsgálat megkezdését és befejezését,
 • SBO esemény kapcsán végzett ellátást,
 • szakellátás megkezdését és lezárását,
 • mentés megkezdését és lezárását,
 • művesekezelés megkezdését és lezárását,
 • laboratóriumi diagnosztika megkezdését, és lezárását,
 • várandósgondozást,
 • pszichoterápia, klinikai szakpszichológiai, neuropszichológiai és alkalmazott egészségpszichológiai ellátás megkezdését, és lezárását,
 • hidroterápia, elektroterápia, fizikoterápia/fizioterápia, balneoterápia, thermoterápia, magneto-, fototerápia, víz alatti gyógytorna, gyógymasszázs járóbeteg-ellátás megkezdését, és lezárását stb.
A fenti adatok által kezelőorvos évek múlva is informálódhat arról, hogy a beteg mikor, hol, milyen vizsgálaton vett részt, és ki volt akkor a kezelőorvosa. Meg kell említeni, hogy a legérzékenyebb egészségügyi adatokhoz (pl: a pszichiátriai, az addiktológiai, a szexuális úton terjedő és a HIV/AIDS betegségek dokumentumaihoz) korlátozott a hozzáférés, azaz kizárólag az adott szakterület orvosai férhetnek hozzá ezen adatokhoz.

E-beutaló

Az egészségügyi ellátások nagy része orvosi beutalás alapján vehető igénybe. Ha a beteg nem tart igényt a papíralapú beutalóra, akkor az orvos Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe tölti fel a beutalót. E-beutaló előnye többek között, hogy mivel a beutaló általában 90 napig érvényes, így nem kell azt hónapokig megőrizni, mint egy papíralapú beutalót.

Önrendelkezési jog

A fenti adatok tárolása kapcsán meg kell említeni az egyik legfontosabb jogot, az önrendelkezés jogát. Az önrendelkezés lehetőséget ad arra, hogy a beteg rendelkezzen Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér által kezelt egészségügyi adataihoz való hozzáférésről (ennek formái: engedélyezés, korlátozás, letiltás). A korlátozás, letiltás vonatkozhat adott orvosra, adott patikusra, adott egészségügyi szolgálatóra stb. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetője köteles gondoskodni arról, hogy az önrendelkezési nyilatkozat - az elektronikus rögzítését követően - 24 órán belül érvénybe lépjen, azaz alkalmazni lehessen ezen időn belül az adatokhoz történő hozzáférés korlátozását vagy engedélyezését. 

Példa: Ennek keretében a beteg dönthet úgy, hogy az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben tárolt adataihoz senki se férjen hozzá, és ha majd elmegy az orvoshoz, akkor azért, hogy a felírt e-vényt ki tudja váltani, átmeneti időre ezt a korlátozást feloldja. 

Mire szolgál még az önrendelkezési rész?

Az önrendelkezési „felület” lehetőséget ad arra, hogy meghatalmazást adjunk adott személynek e-receptünk kiváltására, vagy az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér fentiekben ismertetett Lakossági Portál elérésére. Továbbá ezen felületen 
 • meg lehet adni vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámát;
 • az adatkezelési naplóban meg lehet tekinteni a rögzített adatainkkal kapcsolatos korábbi lekérdezéseket;
 • be lehet állítani, hogy értesítést kapjunk az EESZT-be került adatokról vagy dokumentumról. 
Végezetül meg kell említeni, hogy mivel az egészségügyi adatok nagyon érzékeny adatok körébe tartoznak, így lehetőség van az EESZT rendszerébe rögzített bármely adattal kapcsolatos adatvédelmi incidens bejelentésére az EESZT működtetője, az Országos Kórházi Főigazgatóság felé.

Bejelentés módja: Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adatvédelmi incidens bejelentése (magyarorszag.hu) 

Adatvédelmi incidensnek minősül például az EESZT-ben rögzített adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés. 

Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella, közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser

  Hozzászólás 0 hozzászólásA határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonya megszűnhet akár a tb ellátás folyósítása alatt, akár folyósítását megelőzően. Mennyiben érinti a táppénz, a baleseti táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj megállapítását és folyósítását a határozott idejű munkaviszony megszűnése?


Elsőként tekintsük át a táppénz kérdését!

Táppénz 

Amennyiben a munkavállaló keresőképtelensége alapján betegszabadság jár, és azt a munkavállaló nem merítette ki, akkor figyelemmel kell lenni arra, hogy táppénz csak a betegszabadság lejártát követően állapítható meg, és folyósítható. 

A táppénz megállapításának az alábbi három előfeltétele van. A munkavállaló
 • a biztosítás fennállása alatt keresőképtelenné válik;
 • munkaviszonyában 18,5 százalék mértékű társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett;
 • orvos által megállapítottan és igazoltan keresőképtelen.
Ha a munkavállaló a határozott idejű munkaviszony fennállása alatt lesz keresőképtelen, akkor a munkavállaló táppénzre jogosult, hiszen a munkaviszony alatt mind a három fenti feltétel fennáll. 

Ha a munkaviszony megszűnik, akkor már nem lehet táppénzt megállapítani, illetve a táppénz folyósítását meg kell szüntetni. Azaz, ha például a munkavállaló a határozott idejű munkaviszony megszűnését követő napon válik keresőképtelenné, akkor a volt munkavállaló táppénzre nem jogosult. Ugyancsak nem jogosult a munkaviszony megszűnését követően táppénzre az a munkavállaló, akinek a keresőképtelenség ideje alatt szűnik meg a határozott idejű munkaviszonya. Ez esetben a munkaviszony megszűnését követő naptól már a táppénzre való jogosultság nem áll fenn.

Baleseti táppénz

Üzemi baleset, illetve foglalkozási betegségből eredő keresőképtelenség esetén baleseti táppénz jár. 

A hatályos jogszabály alapján baleseti táppénz annak jár, aki a biztosítás fennállása alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő legkésőbb harmadik napon üzemi baleset (foglalkozási betegség) következtében keresőképtelen lesz, vagy ugyanabból a balesetből eredően ismételten keresőképtelenné válik. Azaz a baleseti táppénz mind a határozott idejű munkaviszony alatt, mind annak megszűnése után is megállapítható. Azaz a baleseti táppénz – szemben a táppénzzel – passzív jogon is megállapítható. 


A szülő gyermeke születése kapcsán, társadalombiztosítás keretében csecsemőgondozási, valamint gyermekgondozási díjra lehet jogosult. Tekintsük át az alábbiakban ezeket az ellátásokat a határozott idejű munkaviszony kapcsán (a diplomás gyermekgondozási díjra most nem kitérve).

Csecsemőgondozási díj

Csecsemőgondozási díjra elsősorban az a munkavállaló nő jogosult, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és akinek a gyermeke
 • a biztosítás tartama alatt vagy 
 • a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül születik, vagy
 • a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül születik.
Megjegyzés: 

Az édesapa is jogosult lehet a fenti feltételek fennállásakor a csecsemőgondozási díjra, ha  
 • az édesanya az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, vagy 
 • az édesanya meghal.
Azaz, ha az igénylő a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, akkor a határozott idejű munkaviszony alatt, illetve annak megszűnését követően megállapítható a csecsemőgondozási díj. Ez utóbbi esetben azonban csak akkor kerülhet sor a csecsemőgondozási díj megállapítására, ha a gyermek a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül születik, vagy a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül születik meg.

Ha a csecsemőgondozási díj folyósítása alatt szűnik meg a határozott idejű munkaviszony, és a volt munkavállaló az ellátás folyósításának az ideje alatt nem vált foglalkoztatót (nem létesít újabb biztosítási jogviszonyt), akkor a csecsemőgondozási díjat a volt munkáltató, illetve kifizetőhely hiányában a munkáltató székhelye szerinti kormányhivatal egészségbiztosítási szerve folyósítja tovább. Ha azonban a csecsemőgondozási díj folyósításának ideje alatt az ellátott foglalkoztatót vált, az ellátást a továbbiakban az új foglalkoztató mellett működő kifizetőhelynek vagy annak hiányában a kormányhivatal egészségbiztosítási szervének kell folyósítania.

Gyermekgondozási díj

Gyermekgondozási díjra jogosult a munkavállaló (anya vagy apa)
 • ha a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli;
 • ha a részére egészségügyi szolgáltató által megállapításra és a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultságának időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, továbbá a gyermeket saját háztartásában neveli.
Azaz mind a határozott idejű munkaviszony alatt, mind annak megszűnését követően megállapítható a gyermekgondozási díj.  Ez utóbbi esetben az alábbi négy előfeltétel szükséges ahhoz, hogy a gyermekgondozási díj megállapításra kerüljön. Szükséges, hogy a munkavállaló 
 • a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, valamint 
 • részére csecsemőgondozási díj került megállapításra a határozott idejű munkaviszonya alapján, 
 • a határozott idejű munkaviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultságának időtartama alatt szűnt meg, továbbá 
 • a gyermekét saját háztartásában neveli.
Ha a gyermekgondozási díj folyósítása alatt szűnik meg a határozott idejű munkaviszony, és a volt munkavállaló az ellátás folyósításának az ideje alatt nem vált foglalkoztatót, akkor a gyermekgondozási díjat a volt munkáltató, illetve kifizetőhely hiányában a munkáltató székhelye szerinti kormányhivatal egészségbiztosítási szerve folyósítja tovább.

Ha a munkavállaló a gyermekgondozási díj folyósítása alatt új biztosítási jogviszonyt létesít, akkor a kifizetőhelyi tájékoztató alapján 

"A Kérelem gyermekgondozási díj továbbfolyósítására című nyomtatványt kell a kifizetőhelyhez benyújtani. A továbbfolyósítást a kifizetőhelynek a gyermekgondozási díjat megállapító határozat és azon irat, igazolás alapján kell foganatosítania, amely tartalmazza, hogy a másik kifizetőhely vagy a kormányhivatal egészségbiztosítási szerve meddig folyósított gyermekgondozási díjat a biztosított részére. Ha ezen iratokat a biztosított a kérelméhez nem csatolja, a kifizetőhelynek megkereséssel kell fordulnia a másik kifizetőhelyhez vagy ennek hiányában a kormányhivatal egészségbiztosítási szervéhez.”


Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella, közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser
Hozzászólás 0 hozzászólás

A Nők 40 kedvezményes nyugdíj feltételei

2023. Április 12. 12:35 - siteadmin


Minden, amit a Nők 40 programról tudni érdemes.

A Nők 40 nyugdíj lényege, hogy 
 • saját jogon járó teljes öregségi nyugdíjat biztosít (levonás nélkül),
 • kizárólag édesanyáknak (vagy örökbefogadó anyáknak), 
 • anélkül, hogy az érintett nők betöltenék a Magyarországon érvényes 65 éves nyugdíjkorhatárt. 
A Nők 40 tehát férfiak számára nem elérhető. 

A Nők 40 nyugdíjhoz

legalább 40 év jogosultsági idő szükséges. 

Ezen belül 
 • alapesetben legalább 32 év keresőtevékenységgel (munkával) szerzett szolgálati idő szükséges,
 • legfeljebb 8 év pedig lehet a saját háztartásban nevelt gyermek nevelésére kapott ellátások idején szerzett szolgálati idő. 
A jogszabályban meghatározzák azt is, milyen jogviszonyokkal lehet a Nők 40-hez munkával szerzett szolgálati időt szerezni, és milyenekkel lehet a gyereknevelés, a gyermeknevelési ellátások idejére. Szolgálati időt fő szabály szerint akkor lehet szerezni, ha tb-jogviszonyban áll valaki, és az abban szerzett keresete, jövedelme vagy ellátása után levonták (megfizették) az előírt tb-járulékot. Speciális esetekben (például súlyosan fogyatékos gyermek nevelése, és/vagy ötnél több gyermek felnevelése) lehet elég 32-nél kevesebb munkával szerzett szolgálati idő a Nők 40-nél. 

Mint a nyugdíjguru hangsúlyozza, a szolgálati idő nem azonos a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges jogosultsági idővel, a jogosultsági időre ugyanis szigorúbb a szabályozás. Vagyis nem minden szolgálati idő számítható be a Nők 40 jogosultsági időbe.

Nem számít bele a nők nem jogosultsági idejébe az egyébként szolgálati időnek számító: 
 • a tanulmányi idő, sem a szakmunkásképzésben, szakiskolai képzésben (kivéve a tb-biztosított nyári, július 15 és augusztus 31 közötti gyakorlat, és nyári munka idejét), sem a felsőoktatásban,
 • a munkanélküli/álláskeresési ellátás időtartama,
 • a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás folyósításának tartama,
 • a 18 év feletti tartósan beteg hozzátartozó ápolása miatt folyósított ápolási díj folyósításának tartama,
 • a megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulékkal szerzett idő,
 • a passzív (a társadalombiztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított) táppénzen töltött idő és
 • az 1998. január 1-jét megelőzően – nem gyermekgondozás vagy gyermekápolás miatt igénybe vett – fizetés nélküli szabadság.
Vannak viszont olyan speciális jogviszonyok is, amelyekről talán nem is gondolnánk, mégis beszámíthatnak a Nők 40 jogosultsági idejébe:
 • a prémiumévek programban való részvétel időtartama (függetlenül attól, hogy a résztvevőt munkavégzésre kötelezték vagy sem),
 • az egyszerűsített foglalkoztatás időtartama,
 • a gyes alatt engedélyezett munkavégzés ideje, 
 • a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagként szerzett, szolgálati idő,
 • az az időszak teljes egészében, amikor a nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem (például részmunkaidőben) kevesebb volt a mindenkori minimálbérnél,
 • a korkedvezményre jogosító munkavégzés időtartama az öregségi nyugdíjjogosultságra vonatkozó általános szabályok szerint,
 • a fagyszabadság időtartama,
 • a javító-nevelő munkavégzés időtartama.
Ha egy anya úgy dönt, hogy igénybe veszi a Nők 40 nyugdíjat, mellette a versenyszférában továbbra is dolgozhat, felveheti a nyugdíját, és a keresetét is korlátlanul, ráadásul a keresete után csak szja-t fognak levonni, tb-járulékot nem. A közszférában azonban csak úgy lehet dolgozni, hogy közben szüneteltetik a nyugdíj folyósítását. 


Hozzászólás 0 hozzászólás
Lapozás: [1]
Blog archivum