hun eng ger
BaBér a Facebookon

Soft Consulting Blog

Befektető-vadászat: kockázati tőkére várva

2009. Szeptember 1. 10:00 - admin

A tőkebevonásra váró cégek számára a jelenlegi időszak, lehetőséget jelent  a felkészülésre, ha a jövőben megélénkülő piacon vonzó befektetési célpontként szeretnének feltűnni.
A gazdasági válság eredményeként a kockázati tőke átmenetileg eltűnt a piacokról, a tőkebevonásra váró vállalatok lényegesen keményebb kondíciókkal juthatnak csupán finanszírozáshoz. Nemcsak a befektetők által elvárt megtérülési idők rövidülnek, hanem szigorodnak a megtérülési szempontok is - a finanszírozhatóság kérdése pedig immár a szakmai befektetőnél is nagyobb súllyal esik latba. A kockázati tőke pedig – jóllehet ma még jellemzően kivár – éppen a válság hatásai miatt még az eddiginél is sokkal alaposabb vizsgálatnak veti majd alá a befektetési szempontból ígéretes cégeket, sokkal megalapozottabb üzleti tervet - világos stratégiát és alapos pénzügyi tervezést - vár el a vállalkozásoktól.

Előrelátó gondolkodás

A jelenlegi forrásszűkének azonban egyszer véget kell érnie. Ekkor válik majd gyümölcsözővé minden olyan most elindított folyamat, amely a cégeket a sikeres tőkebevonásra készíti fel és vonzóvá teszi a lehetséges befektetők szemében. Ezek az intézkedések csak hónapok-évek alatt fejtik ki hatásukat, így már most előrelátó gondolkodást és konzekvens döntéseket igényel a közepes méretű vállalatok vezetőitől, tulajdonosaitól. A vállalatoknak célszerű tenniük azért, hogy kitűnjenek versenytársaik közül. Ki kell tudniuk szolgálni a potenciális befektetőket a megfelelő információkkal, nem kell viszont megvárniuk a befektető megjelenését a felkészüléssel.

Ha a tanácsadók bevonásával, naprakész adatok elemzésével elvégzett kutatómunka alapján a régió, az iparág, és ezen belül egy adott, vonzónak mutatkozó cég fel is kelti a befektető érdeklődését, lehetnek olyan – kivédhető - buktatók, amelyekre a cégeknek fel kell készülnie. A befektetők egyik legfontosabb elvárása a jó üzleti terv, amelyben a cégnek be kell tudnia mutatni piacát, ügyfeleit és azokat a termékeit, amelyekkel jelen van a piacon.

Fizetőképesség, hatékony tervezés, átláthatóság

A stratégiának legalább a következő 1-3 évet át kell hidalnia és megalapozott, hihető információkból kell kiindulnia a cégre, illetve piacaira vonatkozóan is. A megbízható mérleg pontos bemutatása mellett a válság hatásaként felértékelődött a hosszútávú fizetőképesség kérdése is. A cégeknek a hatékony éven belüli tervezés mellett azt is megfelelően be kell mutatnia, hogy saját tartalékai felélése nélkül is képes áthidalni az elkövetkező időszakot. Végső pontként a vállalkozásnak igazolnia kell, hogy a cégre jellemző üzleti működés képes lesz biztosítani a befektetők által elvárt megtérüléseket.

Alapvető elvárás egy tőkebevonásra készülő vállalat esetében, hogy pénzügyi és számviteli beszámolói transzparensek, más régiós, európai cégek beszámolóival összehasonlíthatóak legyenek. Ez az összehasonlítás csak akkor biztosítható, ha a vizsgált cégek a pénzügyi és számviteli információkat ugyanazon a módon, ugyanazon standardok mentén közlik. Ezért a tőkebevonásra készülő vállalatoknál alapvető elvárás, hogy a társaságnál készüljön IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti beszámoló, hiszen a befektetők számára csak így válik valóban átláthatóvá, ellenőrizhetővé a cég gazdálkodása.

Aki most lép, versenyelőnybe kerül

A jelenlegi gazdasági környezetben sok vállalat halogatja a tőzsdére vonulással kapcsolatos döntéseit, pedig ez az időszak éppen a felkészülést szolgálhatná azoknál a cégeknél, amelyek két-három éven belül tőkebevonást szeretnének végrehajtani. Azok a vállalatok, amelyek előre gondolkodva már most elkezdik az IFRS szerinti beszámolót is alkalmazni, a válság esetleges enyhülésével versenyelőnyhöz juthatnak, megkülönböztethetik magukat saját piacukon.

 Hozzászólás 0 hozzászólás

Erasmus csereprogram vállalkozóknak

2009. Augusztus 14. 10:00 - admin

A februárban kísérleti jelleggel indult program keretei között a három évnél nem régebben alapított cégek vezetői szerezhetnek tapasztalatot más uniós tagállamokban, partneri kapcsolatokat építhetnek és megismerkedhetnek más országok, cégek üzleti kultúrájával, menedzsment- és üzletfejlesztési módszereivel. Sok külföldi cég nyitott az együttműködésre, a tanulni vágyót nem konkurenciaként, hanem lehetséges partnerként kezelik.

A program elsődleges célja a kis- és középvállalatok versenyképességének növelése, az új és a már jól működő vállalkozások közötti tudás- és tapasztalatátadás. A programra hazai fogadó cégeket, mentorokat is várnak.

A jelek szerint a válság kimondottan kedvez a programnak, mivel a nehéz helyzetű vállalkozások előre menekülnek: új lehetőségeket, kapcsolatokat keresnek külföldi vállalatokkal, megismerik a bejáratott, stabil hátterű cégek gyakorlatát, míg a fogadó cégek friss ötletekkel gyarapodhatnak, ami továbblendítheti őket.


Hozzászólás 0 hozzászólás

A mérlegbeszámoló elmulasztása

2009. Június 30. 10:00 - admin

Az előzetes becslések szerint a cégek negyede - mintegy 100.000 - nem nyújtotta be éves beszámolóját. Az APEH a jövőben szigorúbban lép fel a mérlegbeszámolót elmulasztó cégekkel szemben.
Ezeket a cégeket az adóhatóság a határidő leteltét követő 30 napon belül levélben szólítja fel 15 napon belüli pótlásra. Ha ez nem jár eredménnyel, a mulasztó adószámát 60 napra felfüggeszti. Amennyiben ezzel sem ér célt, a cégbíróságnál kezdeményezi a társaság megszűntté nyilvánítását, ami 15 napon belül meg is történik.

Az új szabályozás azokra a cégekre vonatkozik első ízben, amelyeknél a mérlegforduló napja 2009. május 1-jét követő napra esik. A számviteli beszámolót általában a mérlegforduló napjától számított 150 napon belül kell benyújtani. Így az adóhivatalnak a 2008-as mérlegek közzétételének elmulasztása miatt még nem kellett alkalmazni a kilátásba helyezett szankciókat.

Szeptemberben fejezik be a papíralapon benyújtott beszámolók feldolgozását, és csak ekkor kapnak pontos képet arról, hány cég maradt adós a kötelezettségével. A mérlegeket idén lehetett utoljára papíron beadni április 30-ig, ezt követően elektronikusan fogadták a beadványokat.
 


Hozzászólás 0 hozzászólás

Elbocsájtások helyett

2009. Május 29. 10:00 - admin

Leépítések helyett a munkajog eszközeivel is lehet csökkenteni a kiadásokat, azonban ezekkel a lehetőségekkel számos vállalat nincsen tisztában. Fontos a dolgozók megtartása, mert a megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező munkaerő szűkös forrás a munkaerőpiacon, a már beilleszkedett és munkahelyéhez szokott, a vállalati kultúrát ismerő dolgozó pedig jóval hatékonyabb munkaerő, mint a vállalkozásnál frissen kezdő alkalmazott.

Az éves rendes szabadság átütemezésével, részmunkaidős foglalkoztatással, munkaidőkeret bevezetésével, munkaerő-kölcsönzéssel, vagy távmunkával, valamint a munkabér egyes elemeinek csökkentésével jelentősen mérsékelhetők a foglalkoztatás költségei.

Ezen felül összesen mintegy 30 milliárd forintnyi központi és európai uniós forrás áll az idén rendelkezésre munkahelyek megőrzésére.


Hozzászólás 0 hozzászólás

Az ÁFA visszamenőleges visszaigénylése

2009. Május 15. 10:00 - admin

180 napjuk van a vállalkozásoknak, hogy önellenőrzés benyújtásával visszakérjék azt az áfát, amely eddig a magyar törvények visszatartottak, ám most az Európai Bizottság 2005. december 31-ig visszamenőleg felülbírálta ezeket a jogszabályokat.
Hétfőn fogadták el az áfa visszatérítéséről szóló azon módosításokat, melyek szerint az állam az alapkamat mértékével fejeli meg a korábban levonni nem engedett összeget, de e kérelem benyújtására csak 180 napig adódik lehetőség.

Eredetileg, ha "hagyományos" adóügyekben a jogvita az adózó javára dől el, akkor az adóhatóság az alapkamat kétszeresének megfelelő összeggel fejeli meg a visszatérítést, így nem világos, hogy ez az eset miért minősül "kevésbé" törvényellenesnek.

Üröm az örömben, hogy az önellenőrzés - hivatalosan - ismételt ellenőrzés iránti kérelemnek minősül, azaz a adóhatóság újabb vizsgálatára kerülhet sor, ám ez nem szükségszerű és valószínűleg nem is történik majd meg. Persze, akinek vaj van a füle mögött, annak a "nem valószínű" kissé hátborzongató...


Hozzászólás 0 hozzászólás
Lapozás: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67]
Blog archivum