hun eng ger
BaBér a Facebookon

Soft Consulting Blog
Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak egy részénél maximalizálva van az ellátás összege, amely a mindenkori minimálbérhez igazodik. Ugyancsak meghatározó szerepet tölt be a minimálbér az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapításakor is. Mindezek alapján a 2022. évi minimálbérnövekedés kapcsán ismertetjük, hogy az milyen változást eredményezett a szerződés szerinti jövedelmeknél, illetve adott ellátások felső összegénél.

Az 1997. évi LXXXIII. törvény alapján az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai a következők:
 • csecsemőgondozási díj,
 • gyermekgondozási díj,
 • táppénz,
 • örökbefogadói díj.
A fenti pénzbeli ellátások megállapításánál 180, illetve 120 naptári napra jutó jövedelem hiányában a minimálbér kétszeresének harmincad részét (ami idén bruttó 13 333 Ft), illetve adott esetben a minimálbért (ami idén bruttó 200 000 Ft/hó) kell alapul venni. Ha az ellátás alapját a szerződés szerinti jövedelem képezi, akkor is vannak olyan esetek, amikor a minimálbérből kell kiindulni.

A szerződés szerinti havi jövedelem egyéni és társas vállalkozók esetében a jogosultság kezdő napján érvényes kötelező legkisebb munkabér, amely 2021. decemberében még 167 400 forint volt, de 2022. január 1-jétől havi 200 000 forintra nőtt, így esetükben a szerződés szerinti jövedelem 2021-hez képest havi 32 600 forinttal növekedett. Ugyancsak a fentiek alapján változott a szerződés szerinti jövedelem a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (például megbízási, vállalkozási szerződés keretében dolgozó személyek) esetén, ahol a szerződés szerinti jövedelem a 30 napot meg nem haladó biztosítási jogviszony esetén az ellátásra való jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér, egyéb esetben a jogviszony alapjául szolgáló szerződésben meghatározott díj. Biztosított mezőgazdasági őstermelőknél a szerződés szerinti havi jövedelem a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 92 százaléka, amely 2021. decemberében még 154 008 forint volt, de 2022. január 1-jétől havi 184 000 forintra nőtt, így esetükben a szerződés szerinti jövedelem 2021-hez képest havi 29 992 forinttal emelkedett.

Felső határos ellátások

Táppénz és gyermekgondozási díj felső határa, illetve a hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj összege az 1997. évi LXXXIII. törvény alapján a következő:
 • táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét;
 • a gyermekgondozási díj összege legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a;
 • hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj havi összege:
  • felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 70 %-a,
  • mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum 70 %-a.
A minimálbér 2022. évi növekedése a fenti ellátásoknál az alábbi emelkedést eredményezte:

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátása 2021. év
(Alap: bruttó 167 400 Ft/hó)
2022. év
(Alap: bruttó 200 000 Ft/hó)
Különbség 2021. évhez viszonyítva
Táppénz felső határa bruttó 11 160 forint/nap bruttó 13 333 forint/nap + 2 173 forint/nap
Gyermekgondozási díj felső határa bruttó 234 360 forint/hó bruttó 280 000 forint/hó + 45 640 forint/hó
Hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj
(minimálbér alapján)
bruttó 117 180 forint/hó
bruttó 140 000 forint/hó
+ 22 820 forint/hó

Megjegyzés: Hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj (garantált bérminimum alapján) 2021-ben bruttó 153 300 forint/hó volt, amely 2022-ben bruttó 182 000 forint/hó összegre nőtt, amely 2021-hez képest havi 28 700 forint növekedést jelent.

Végezetül meg kell említeni egy szűkebb kört érintő gyermekgondozási díjat, a nevelőszülői gyermekgondozási díjat. A nevelt gyermek után járó nevelőszülői gyermekgondozási díj alapja a gyermekgondozási díjra való jogosultság első napján érvényes minimálbér 55%-a, a gyermekgondozási díj összege a naptári napi alap 70%-a. A minimálbér 55%-a 2021. decemberében még bruttó 92 070 forint volt, amely 2022. január 1-jétől havi bruttó 110 000 forintra nőtt, így a nevelőszülői gyermekgondozási díj alapja 2021-hez képest havi 17 930 forinttal emelkedett.


Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella, közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzserHozzászólás 0 hozzászólásDecember 24-én két olyan kormányrendelet is kijött, amely kedvező szabályokat hozott a SZÉP-kártyás juttatásoknál. 

Az egyik szerint nem 2022. szeptember 30-ig, hanem 2022. december 31-ig él a lehetőség, hogy bármelyik alszámláról (vendéglátás, szabadidő, szálláshely-szolgáltatás) lehessen bármelyik zsebhez tartozó szolgáltatást fizetni. 

A másik december 24-i kormányrendelet pedig lehetővé teszi, hogy február 1. és május 31. között a boltokban a kasszáknál élelmiszert is lehessen kifizetni a Széchenyi pihenőkártyával, amire eddig nem volt lehetőség. (Eddig csak étteremben, illetve különböző vendéglátóhelyeken lehetett ételt vásárolni a SZÉP-kártyával.) 

A rendelet felsorolja azt is, melyik üzletek kapcsolódhatnak be, hogy a SZÉP-kártyát elfogadhassák élelmiszervásárlásra. Azok az üzletek fogadhatják el január 1. és egyelőre május 31. között a SZÉP-kártyát élelmiszervásárlásra, amelyek fő tevékenysége TEÁOR kód alapján az alábbi hét közül valamelyikkel egyezik: 
 • 4711 élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem; 
 • 4721 zöldség, gyümölcs kiskereskedelme; 
 • 4722 hús-, húskészítmény kiskereskedelme;
 • 4723 hal kiskereskedelme;
 • 4724 kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem;
 • 4729 egyéb élelmiszer-kiskereskedelem; 
 • 4781 élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme.
Ki kell hangsúlyozni, nem elég, ha a cég tevékenységi jegyzékében szerepel valamelyik fenti TEÁOR-szám (ahogy eddig), hanem főtevékenység kell, hogy legyen a felsoroltak közül valamelyik, csak akkor köthetnek vele szerződést a kártyakibocsátók. 

A rendelet szó szerint ezt írja az élelmiszercélú felhasználásról: 

„A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71.  § (1)  bekezdés b)  pontjától eltérően béren kívüli juttatásnak minősül – ha a  juttató a  munkáltató – a  munkavállaló részére a 2022. évben a  Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámlájára utalt, a melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra és a kereskedő által 2022. február 1. és 2022. május 31. között értékesített élelmiszer vásárlására felhasználható – több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb évi 150 ezer forint támogatás.”

Ebből akár arra is következtethetnénk, hogy csak a vendéglátás alszámláról lehet bolti vásárlást eszközölni (februártól egyelőre május végig), és csak 150 ezer forintig, de nem erről van szó. Az idézett rész csak a béren kívüli juttatás vendéglátás zsebének definícióját igazítja az újonnan megnyitott élelmiszervásárlási lehetőséghez. Valójában azt kell tudni, hogy mivel az alszámlák között átjárhatóság van, bármelyik alszámláról lehet vásárolni az említett négy hónapban a boltban élelmiszert, a kártyaegyenleg erejéig. Feltéve, ha a bolt szerződött elfogadóhely a vásárlónál lévő SZÉP-kártyára. Eddig három kártyakibocsátó volt, az OTP, az MKB és a K&H, január közepétől azonban bekapcsolódik az Edenred is, a Ticket Restaurant SZÉP-kártyával. 

A kormány oldalán található tájékoztató is így fogalmaz: 2022. február 1-jétől 2022. május 31-ig mindegyik SZÉP-kártya minden alszámlájáról lehet hideg élelmiszert vásárolni. Mind a három alszámlán lévő teljes pénzösszeg felhasználható hideg élelmiszer vásárlására, függetlenül attól, hogy mikor került az beutalásra. A vendéglátás alszámlára idén legfeljebb évi 150 ezer forint utalható, de ez nem azt jelenti, hogy ennyit lehet maximum hideg élelmiszerre költeni. Az újonnan és a már korábban beutalt összegeket egyaránt fel lehet használni mind a három alszámla esetén hideg élelmiszer vásárlására. 

Ami még fontos, alkoholt és dohányterméket nem lehet SZÉP-kártyával vásárolni. És a kormány arról is rendelkezett, hogy az élelmiszervásárlás lehetőségéről szóló  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. Ez a törvény jelenleg május 31-ig hatályos. Ezért fogalmaztunk úgy, hogy egyelőre május 31-ig él az élelmiszervásárlás lehetősége. 

Január 1-től visszaálltak a SZÉP-kártyánál az szja-törvényben rögzített béren kívüli juttatási keretek is. Így a SZÉP-kártya
 • szálláshely alszámlájára maximum 225 ezer forint,
 • vendéglátás alszámlájára legfeljebb 150 ezer forint,
 • szabadidő alszámlájára pedig maximum 75 ezer forint
utalható az üzleti szférában béren kívüli juttatásként, és az éves rekreációs keret ismét legfeljebb 450 ezer forintnyi lehet. 

A SZÉP-kártya adózásánál is újra a régi rend van érvényben 2022. január 1-től. A béren kívüli juttatásra a személyi jövedelemadó (15%) mellett ismét kell szociális hozzájárulási adót (13%) is fizetni, így az összes közteher 28 százalék. E fölött is adhat a munkáltató SZÉP-kártyás juttatást, de a fölös rész már egyéb meghatározott juttatásnak minősül, amelynél az adóalap 1,18 szorosára kell számítani az szja-t és a szochót, így annak adóterhe 33,04%. Hozzászólás 0 hozzászólás
Lapozás: [1]
Blog archivum