hun eng ger
BaBér a Facebookon

Soft Consulting Blog

2016. évi változások a Tbj.-ben

2015. December 18. 13:12 - siteadmin2015. november 27-én került kihirdetésre a Magyar Közlönyben a 2015. évi CLXXXVII. törvény, amely többek között az 1997. évi LXXX. (Tbj.) törvényre vonatkozó módosításokat is tartalmazza. A Tbj. jövő évi módosításait foglaljuk össze az alábbiakban.  


Kisadózásra vonatkozó módosítások

A Tbj. szabályai eddig egyáltalán nem rendelkeztek a kisadózókról, holott a kisadózók is lehetnek biztosítottak, és az ellátásaik fedezetét is megfizetik a tételes adó által.

A kisadózókra vonatkozó módosítás egyrészt a kisadózók közteherfizetésére vonatkozik. Tekintettel arra, hogy a kisadózók nem fizetnek társadalombiztosítási járulékokat, hanem a közterheket tételes adó megfizetésével róják le, így a módosítás is rögzíti, hogy a kisadózóknak az egészségbiztosítási- és munkaerő- piaci-, valamint nyugdíjjárulék kötelezettséget is kiváltó közteherfizetést a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényben meghatározottak szerint kell teljesíteniük. 

A Tbj. szintén kisadózásra vonatkozó kiegészítése a bejelentési kötelezettségre vonatkozik. A Tbj. szerinti biztosítottat be kell jelenteni T1041-es adatlapon. Több esetben is felmerült az a kérdés, hogy a főállású kisadózók esetén be kell-e nyújtani az adóhivatalnak a T1041-es adatlapot?  

A fenti kérdés felvetését többek között az indokolta, hogy a biztosított kisadózók piros lámpát kaptak az orvosnál. Ezért felmerült, hogy esetükben – a kisadózókra vonatkozó pl: T101, T101E vagy T201T adatlapokon túl - netán szükséges a T1041-es nyomtatvány kitöltése is. 

Az adóhivatal már korábban kiadott egy tájékoztatást, mely szerint: „Az adóhatósághoz benyújtott bejelentések adattartalma alapján az adóhatóság adatot szolgáltat az egészség- és nyugdíjbiztosítási szervek felé a főállású kisadózó biztosítotti jogállásának időtartamáról és az ellátások alapjáról. Ebből következően a főállású kisadózó biztosítási jogviszonyával összefüggésben nem kell benyújtani a 15T1041 számú adatlapot.”

A módosítás most már törvénybe foglalva is megerősíti az adóhivatal fenti tájékoztatását.


Egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke

Korábban, még a 2015. évi LXXXI. törvényben került kihirdetésre az egészségügyi szolgáltatási járulék változása. Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás, tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet, valamint az 1997. évi LXXX. törvény 39. § (2) bekezdésében meghatározott személy által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege jelenleg 6930 forint (napi összege 231 forint). Ezen egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés mértéke ismét növekszik havi 120 forinttal. Erre tekintettel 2016. január 1-étől egészségügyi szolgáltatási járulék 7050 forint (napi összege 235 forint) lesz.


Családi járulékkedvezmény

Szintén 2015. évi LXXXI. törvényben került átvezetésre a Tbj.-ben a személyi jövedelemadó csökkentéshez kapcsolódó módosítás. 2016. január 1-jétől a személyi jövedelemadó előleg 16 százalékról 15 százalékra csökken. Ez a változás került be a Tbj.-be is a családi járulékkedvezmény vonatkozásában. 


Statisztikai adatszolgáltatás

A törvénymódosítás a statisztikai adatszolgáltatásra is kiterjed. A törvénymódosítás indokolása alapján „az Európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendelet módosításáról szóló 2015/759 Európai Parlamenti rendelet alapján a KSH jogosult a közigazgatási nyilvántartásokhoz való azonnali és ingyenes hozzáférésre, a nyilvántartásokból származó adatok felhasználására, statisztikába történő beépítésre. A KSH feladatellátáshoz szükséges, hogy a nyilvántartásból származó adatok egyedi azonosításra alkalmasak legyen, egyrészt az adatszolgáltatói kör teljességének biztosításához, valamint az adatminőség ellenőrzéséhez és javításához.” Mindezek alapján a Tbj.-ét kiegészítő módosítás úgy rendelkezik, hogy 
  • személyi adatok (név, leánykori név, anyja neve, születési hely, születési év, hónap és nap),
  • családi állapot, állampolgárság,
  • lakóhely (tartózkodási hely),
  • foglalkozás, munkahely, munkakör, tevékenység,
  • az egészségkárosodás mértékére, a rehabilitálhatóságra, az egészségi állapotra, továbbá az élettársra, az eltartott hozzátartozói minőségre vonatkozó olyan adatok, amelyek a társadalombiztosítási ellátás megállapításához szükségesek,
  • jövedelemre vonatkozó adatok,
  • társadalombiztosítási azonosító jel 
statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra a Központi Statisztikai Hivatal részére személyazonosításra alkalmas módon átadhatók. Hozzászólás 0 hozzászólás
Lapozás: [1]
Blog archivum