hun eng ger
BaBér a Facebookon

Soft Consulting Blog
A jelenlegi járványhelyzetben kialakult foglalkoztatási nehézségeknél kiemelt szerepe van az állami támogatásoknak. A kormány döntött a munkaerőpiaci programból nyújtható újabb támogatásról, amely a 25 év alatti, illetve az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók foglalkoztatása esetén igényelhető. 

A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha programrésztvevő állami foglalkoztatási szervnél regisztrált 25 év alatti álláskeresőt vagy alacsony iskolai végzettségű álláskeresőt (továbbiakban együtt: hátrányos helyzetű álláskereső) foglalkoztatnak munkaviszony keretében.

Megjegyzés: A rendelkezés szempontjából hátrányos helyzetű álláskeresők az alábbi személyek:
 • 25 év alatti álláskeresőnek minősülnek a 15 és 24 év közötti életkorú álláskeresők, tehát akik a 25. életévüket még nem töltötték be.
 • Alacsony iskolai végzettségű álláskeresőnek minősülnek a legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők, akiknek nincsen befejezett középfokú iskolai végzettsége.
A támogatási kérelem 2020. október 15. napjától nyújtható be.

A kérelem benyújtásának módja, elbírálásának menete

A kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz kell benyújtani. 

A járási (fővárosi kerületi) hivatal a támogatásáról mérlegelési jogkörben dönt. A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a járási (fővárosi kerületi) hivatal hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek 
 • a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, valamint
 • a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. 
A hátrányos helyzetű álláskeresőt a járási (fővárosi kerületi) hivatal kiközvetíti a munkáltatóhoz, és a foglalkoztatást csak a fenti hatósági szerződés megkötését követően lehet megkezdeni. 

A támogatás időtartama, mértéke

A támogatás folyósítási időtartama: 5 hónap. 

A támogatás mértéke: a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 50%-a, amely maximum havi 100 000 forint lehet a teljes, napi 8 órás munkaidő esetében. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a támogatás arányosítására kerül sor.

Megjegyzés: A támogatás igénybevételével egyidejűleg, adott személy kapcsán fennálló adókedvezmény (például a szociális hozzájárulási adókedvezmény) is érvényesíthető. 

Munkaerőigény bejelentés

Amennyiben ismert a foglalkoztatni kívánt regisztrált hátrányos helyzetű álláskereső személye, akkor a kérelemben fel kell tüntetni az adatait és ebben az esetben nem kell „Munkaerőigény bejelentő” lapot benyújtani a munkáltatónak a járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz. 

Ha még nem ismert az álláskereső személye, abban az esetben a munkáltatónak vállalnia kell, hogy a kérelem beadásával egyidejűleg munkaerőigényét is bejelenti a járási (fővárosi kerületi) hivatalnak. 

Létszámtartási és bővítési kötelezettség

Támogatás akkor adható, amennyiben a kérelem napján meglévő statisztikai állományi létszám azonos vagy nagyobb, mint 2020. október 15. napján meglévő statisztikai létszám.

Mindezek alapján a munkaadónak vállalnia kell, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt sem közös megegyezéssel, sem a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a résztvevő munkaviszonyát, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát, valamint a munkaadó vállalja, hogy a határozott idejű munkaviszony azonnali hatályú felmondásával sem él.

Létszámnövekedés: Az álláskereső foglalkoztatásának 2020. október 15. napján, vagyis a hirdetmény a munka.hu oldalon történő megjelenésének napján érvényes, a 3/2010. (IV. 2.) KSH közlemény alapján számolt statisztikai állományi létszámához viszonyítva a munkavállalói létszám növekedését kell eredményeznie azzal, hogy minden részmunkaidős 1 főnek számít. 

A támogatás részletes tájékoztatása elérhető a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, azaz a munka.hu oldalán.


Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella, közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser


Nyitókép: You X Ventures / UnsplashHozzászólás 0 hozzászólás

Ezért lehet jó döntés a bérszámfejtés kiszervezése

2020. Október 21. 11:16 - siteadmin


Általánosságban is számos érv szólhat a bérszámfejtés kiszervezése mellett, ám ezek a szempontok jóval hangsúlyosabbá váltak most, a koronavírus időszakában. 

A kiindulópont, hogy bérszámfejtésre minden olyan vállalkozásnál szükség van, ahol vannak alkalmazottak. Viszont főleg a kis- és közepes vállalkozásoknál nem biztos, hogy megéri a feladatra egy teljes munkaidős bérszámfejtőt foglalkoztatni. Ha csak a bérköltségeket nézzük, megoldás lehet persze a részmunkaidős bérszámfejtő is, de ha a többi szempontot is, akkor inkább a kiszervezés felé billen a mérleg nyelve. 

Ha ugyanis egy (teljes vagy részmunkaidős) bérszámfejtője van a vállalkozásnak, és valami miatt nem tud dolgozni – szabadságra megy, megbetegszik ő vagy a gyereke, elkapja a koronavírust, vagy csak karanténba kerül, esetleg felmond – akkor máris nincs bérszámfejtés. A béreket pedig muszáj minden tárgyhónapot követő hónap 10-éig kifizetni a Munka Törvénykönyve szerint. Ergo, valahogy helyettesíteni kell a távol lévő bérszámfejtőt, ami macerás lehet. De már egy ilyen helyzetben is szóba jöhet a kiszervezés, hiszen vannak olyan rugalmas szolgáltatók, amelyek áthidaló megoldásként is vállalják a feladat elvégzését. 

Ha a vállalkozás valamiért idegenkedik a kiszervezéstől, mégis foglalkoztatják a várható előnyök, akkor próbaként is lehet tekinteni egy időszakos megbízásra, és a kipróbálás untán dönteni. 

Költségcsökkentés

Amennyiben egy vállalkozás állandó szolgáltatásként veszi igénybe a bérszámfejtést, akkor garantálhatóan folyamatos lesz a teljesítés. Plusz nem kell megvenni a költséges bérszámfejtő szoftvert, és finanszírozni, hogy folyamatosan naprakész legyen, sem irodát, számítógépet stb. biztosítani, valamint a bérszámfejtő bére, oktatásának költségei sem a céget terhelik. Mindez együtt megtakarítást jelenthet a vállalkozásnak, illetve fixen tervezhető és áttekinthető lesz a bérszámfejtés teljes költsége, ami nem feltétlenül mondható el akkor, ha sajáterősen végzik el a feladatot. 

Szakértelem

Más szempontból is az állandóságot, biztonságot jelentheti a kiszervezés – a szolgáltató vállaltan hozzáértő szakemberekkel dolgozik, arra szakosodik, hogy folyamatosan képben legyen például a törvényi változásokkal, szükséges nyomtatványokkal, bevallási szabályokkal, határidőkkel kapcsolatban, és hogy a szükséges változtatásokat időben átültesse a gyakorlatba. A koronavírus kapcsán is voltak törvényi változások, amelyeket viszonylag gyorsan kellett átültetni a gyakorlatba – ez is könnyebb lehet egy szakértői csapattal.

Amennyiben induló vállalkozásról van szó, amely nem szeretne külön energiákat és pénzt fordítani a bérszámfejtésre, szintén jó döntés lehet egy megbízható szolgáltatóval szerződni. 

Infrastruktúra

A bérszámfejtésre szakosodott szolgáltatók mellett szólhat, hogy automatizált szoftvereikkel hatékonyan, gyorsan képesek elvégezni a munkát. 

De nem csupán gép módjára végzik el a bérszámfejtést, hanem egyenrangú félként képesek olyan hasznos javaslatokat tenni a vállalkozás felé, amelyekkel például optimalizálhatják a bérrel kapcsolatos költségeket, de ugyanilyen értékes lehet az is, ha felhívják a figyelmet a rendszerfejlesztésben, összekapcsolásban rejlő lehetőségekre.

Gondoljunk arra is, hogy a bérek érzékeny adatok – adatbiztonsági szempontból is jó döntés lehet tehát olyan profi külsős szolgáltatóra bízni a számfejtést, aki ezen a téren is felkészült. 

A szolgáltatók vállalják a folytonos ellenőrzést is, javítják az esetleges hibákat, garanciát vállalnak arra, hogy a bérszámfejtés pontos, naprakész legyen. Innen közelítve az sem elhanyagolható körülmény, hogy nem lesznek álmatlan éjszakái a cégvezetésnek attól tartva, mikor kapnak ellenőrzést, és futnak bele egy esetleges késedelem, vagy hiba miatti bírságba. A szolgáltatók szakértelme, illetve felelősségbiztosítása is azt a célt szolgálja, hogy ilyen ne fordulhasson elő, illetve ne terhelje a vállalkozást.


Érdekli, milyen potenciálok rejlenek még a bérszámfejtés kiszervezésében? Olvasson tovább, és vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal: softc.hu/HR-tamogatas
Hozzászólás 0 hozzászólás

Tb támogatással igénybe vehető fogászati ellátások

2020. Október 13. 11:59 - siteadminKorábban már tájékoztatást adtunk a térítésköteles ellátásokról. A fogászati ellátások nem szerepeltek ebben a bejegyzésben, mert ezek az ellátások a társadalombiztosítás keretében egy különleges körbe tartoznak, hiszen adott esetben igénybe vehetők térítésmentesen, illetve részleges térítéssel, és adott esetben teljes térítés mellett. Most azokat a fogászati ellátásokat ismertetem, amelyek a társadalombiztosítás keretében térítésmentesen, illetve részleges térítés ellenében vehetők igénybe.

Lehet, hogy többen nem is tudják, hogy vannak olyan magán fogászati szolgáltatók, akik szerződést kötnek az egészségbiztosítóval, hogy tb támogatottan is tudjanak fogászati ellátást nyújtani. Ez esetben ugyanaz a fogorvos, és ugyanaz az asszisztens kezeli a tb támogatásban részesülő beteget, mint a magánszolgáltatást igénybe vevőt. 

A tb támogatott fogászati szolgáltatás – hasonlóan a háziorvosi szolgáltatáshoz – területi ellátási kötelezettségre épül, és felosztható gyermek, felnőtt és vegyes (felnőtt és gyermek) szolgáltatásra. A területi ellátási kötelezettségen alapuló, társadalombiztosítási támogatással nyújtható fogászati ellátások esetén is érvényesül az ún. jogosultság ellenőrzés, azaz az ellátás igénybevételekor a szolgáltató köteles ellenőrizni, hogy az ellátandó személynek érvényes-e a tajszáma, továbbá szerepel-e a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nyilvántartásában, mint ellátásra jogosult. Az érvényes tajszámmal az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy az alábbi ellátásokat veheti igénybe térítésmentesen:

A térítésmentes ellátások egy része megelőzést és a betegség korai felismerését szolgálja, másik része a már kialakult betegség kezelésére irányul. 

Betegség megelőzése és korai felismerése kapcsán az ellátásban részesülő személy az alábbi fogászati ellátásokra jogosult térítésmentesen:
 • 0-6 éves korig a fogazati rendellenességek felismerését célzó vizsgálatra, valamint a teljes fogászati státus rögzítésére,
 • 18 éves életkor felett pedig fogászati szűrővizsgálatra, amelyre évente egyszer kerülhet sor.
Megjegyzés: A fenti fogászati szűrővizsgálatokat a fogászati alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató nyújtja, és ezen ellátások körébe tartozik 
 • a szájüreg és a maxillo-facialis tájék stomatológiai vizsgálata keretében az arc és az állcsontok megtekintése, valamint az ajkak, a szájüreg nyálkahártyájának és a nyelvnek a megtekintése, továbbá környéki nyirokcsomók és a nyálmirigyek megtapintása;
 • a fogazat vizsgálata keretében a szuvas, tömött és hiányzó fogak, valamint fogpótlások jelenlétének megállapítása, valamint a fogágy vizsgálata, ínygyulladás, fogágygyulladás, fogmozgathatóság regisztrálása, és a szájhigiéne vizsgálata, lepedék, fogkő jelenlétének megállapítása;
 • gyermekeknél a fog- és állcsont-rendellenességek megállapítása.
Térítésmentes ellátások másik körébe a már kialakult fogászati betegségek kezelései tartoznak. A térítésmentes kezelések egyrészt életkorhoz kötötten adhatók, másrészt adott ellátások kapcsán nyújthatók. 

1. Életkorhoz kötötten, teljes körű fogászati alap- és szakellátás – a fogtechnikai költségek kivételével – az alábbi esetekben térítésmentes: 
 • 18 éves életkor alatt, 
 • 18 éves kor felett a középiskola, szakképző iskola nappali tagozatán folytatott tanulmányok ideje alatt, valamint 
 • a várandósság megállapításától a szülést követő 90 napig és 
 • 62 éves életkor felett.
2. Életkortól függetlenül, térítésmentesen nyújtható fogászati kezelések – kivéve a megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosultat, aki sürgősségi ellátást kaphat – a következők: 
 • alapbetegséggel kapcsolatos fog- és szájbetegségek kezelése, 
 • fogsebészeti ellátás, 
 • fogkő-eltávolítás és az ínyelváltozások kezelése,
 • szakorvosi beutaló alapján fogászati góckeresés,
 • adott fogmegtartó kezelés (amalgám és esztétikus fogtömés, gyökértömés évente, foganként egyszer, gyökérkezelés);
 • sürgősségi ellátás. 
Megjegyzés: A fenti sürgősségi ellátásba tartozik többek között a fogak friss baleseti sérüléseinek elsődleges ellátása, foggyulladások ellátása, a szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres ellátása, szájüregen belüli tályog megnyitása, a nyelést vagy/és légzést akadályozó idegentest eltávolítása, szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása, állkapocs-ficam visszahelyezése, eltört állcsont nyugalomba helyezése.

Térítésmentes ellátások mellett a társadalombiztosítás keretében vannak részleges térítés mellett igénybe vehető fogászati ellátások is. Részleges térítést kell fizetnie a betegnek többek között 
 • a rágóképesség helyreállítása érdekében jogszabályban meghatározott típusú fogpótlásoknál;
 • 18 éves életkor alatt a fogszabályozó készüléknél. Azaz 18 éves életkor alatti fogszabályozásnál a tb támogatott fogorvosi munka térítésmentes, míg a fogszabályozó készülék árához nyújtott a támogatást a NEAK eszközönként határozza meg.
Megjegyzés: Nem kell azonban részleges térítést fizetni üzemi baleset következtében szükségessé vált fogászati ellátás(ok) esetén. Ha például egy üzemi baleset kapcsán válik szükségessé a rögzített fogpótlás, akkor a tb támogatott fogorvos munkája térítésmentes, a fogtechnikai eszközök árához pedig tb támogatás alapját képező árig nyújt támogatást az egészségbiztosító.

Az, aki bővebben szeretne a fenti témakörben tájékozódni, megteheti a következő jogszabályokban: 1997. évi LXXXIII. törvény; 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet; 71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet.


Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella, közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser


Hozzászólás 0 hozzászólásKésve indult és első körben nem is volt teljes, szeptembertől azonban a vállalkozásokat is érintő módon bővült az azonnali fizetési rendszer. 

Az egyik legfontosabb újítás, hogy már a pénzforgalmi szolgáltatók által tömegesen feldolgozott átutalások is bekerültek abba a körbe, amelynél a tranzakció a hét minden napjának 24 órájában nagyon rövid időt vesz igénybe. Ilyen kötegelt átutalás például a bérfizetés, de a rendszeres és értéknapos utalások is elindíthatók már így. (Természetesen az a lehetőség továbbra is megmarad, hogy egy utalás egy adott napon történjen meg.)

A nagyon rövid idő ebben az esetben nem feltétlenül néhány másodpercet jelent, mint a lakossági átutalásoknál. 

Annak érdekében ugyanis, hogy a többletforgalmat is bírja a rendszer, intézményenként és másodpercenként egy kötegelt tranzakció történhet meg. Így is azonban legfeljebb néhány perces átfutással kell számolni, A gyorsaság fontos lehet az ütemezett fizetéseknél, de akár az adóhivatalnak történő utalásnál sem kell a bankok munkarendjéhez igazodni már.

Ennél is fontosabb lehet azonban, hogy – ha a bank is lehetővé teszi – nem csak utalásokat, hanem fizetési kérelmeket is be lehet küldeni az azonnali fizetési rendszerbe, legyen szó vállalati kötegelt kérelmekről. Az ügyfeleknek ezt csupán jóvá kell hagyniuk, és indul is a számla fizetése anélkül, hogy nekik kellene az adatok beírásával indítani az utalást.

Másodlagos számlaazonosítók

További könnyebbség mind az utalásoknál, mind a fizetési kérelmeknél, hogy a számlákhoz a vállalkozók is regisztrálhatnak másodlagos számlaazonosítókat. Ez lehet telefonszám, email-cím, adószám egyaránt, és az esetükben nem is csak abban nyújt segítséget, hogy ne kelljen a 24 jegyű számlaazonosítóval bíbelődni. Egy ilyen azonosító segítségével POS-terminál nélkül is jelentősen egyszerűbbé válik az elektronikus fizetés, ami a legkisebb vállalkozásoknál vagy a mozgó szolgáltatóknál (például a helyszínre kiszálló szerelőknél vagy éppen a házhozszállítóknál) komoly előnyt jelenthet. Különösen 2021-től, amikor az online kasszával rendelkezők kötelesek lesznek biztosítani az elektromos fizetés lehetőségét.

Fontos, hogy a másodlagos azonosító csak abban az esetben használható, ha a számlatulajdonos számára utalnak – vagyis például pusztán egy telefonszám ismerete nem ad arra lehetőséget, hogy pénzt vegyen le bárki a számláról. Akárcsak a lakossági számlák esetében, a másodlagos azonosító regisztrációját a számlavezető banknál kell kezdeményezni, a legtöbb banknál ez lehetséges a netbankon keresztül is. Nem árt azonban tudni, hogy az új szolgáltatások mindegyike nem is feltétlenül érhető el a szolgáltatóknál – a jegybank tájékoztatása szerint ez 2021 közepéig várható.

Általános szabályok

A magyar bankrendszerben 2020 márciusában indult el az azonnali fizetési rendszer, ennek lényege az, hogy a tízmillió forint alatti utalások automatikusan a hét minden napján 5 másodperc alatt teljesülnek. Ez azt is jelenti, hogy ha valakinek sürgős egy nagyobb összeg átutalása, azt tízmillió forint alatti részletekre bontva azonnal át tudja utalni – függetlenül attól, mekkora a teljes összeg.

Mivel kötelező jelleggel a hazai bankrendszer vált az azonnali fizetési rendszer részévé, az azonnaliság a belföldi utalásokra vonatkozik, méghozzá forintszámláról forintszámlára. A szolgáltatás sem a lakossági, sem a vállalkozói számlák esetében nem jár plusz költséggel, és általánosságban ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint korábban az átutalásokra. Így például téves címzés esetén egy azonnali átutalás is visszahívható.Hozzászólás 0 hozzászólás
Lapozás: [1]
Blog archivum