hun eng ger
BaBér a Facebookon

Soft Consulting Blog

Cafeteria

2008. Szeptember 12. 10:00 - admin

A köznyelvben használt „cafeteria” elnevezés egy kávéházi étlapra utal, egészen pontosan arra, hogy a felkínált lehetőségekből a munkavállalók kedvükre válogathatnak. Nézzük mi is szerepel az "étlapon"! + Új cafeteria kalkulátor
 
A cafeteria rugalmas béren kívüli juttatási rendszer, melyben a munkavállalók igényeik szerint választhatnak a munkáltató által felkínált elemek közül. A cafeteria rendszer elemei, amelyek mind a munkavállaló, mind a munkáltató számára adó- és járulékmentesek, vagy ha mégis adó- és járulékkötelesek, akkor a bérnél kedvezőbb feltételekkel adóznak - az adott évre vonatkozó törvényi szabályozás szerint.

 
Cafeteria kalkulátor az adómentesen adható béren kívüli juttatások révén realizálható adó- és járulék megtakarítások számszerűsítésére
 


Iskolakezdési támogatás

Iskoláskorú, közoktatási intézményben tanuló gyermeket nevelő szülők kaphatják.

Önkéntes egészségpénztár

A juttatás az önkéntes egészségpénztárba történő munkáltatói hozzájárulás formájában valósul meg. Célja a tag részére az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatások finanszírozása. Az egészségpénztárból adómentesen igénybe vehető szolgáltatások tájékoztatóját az adott pénztár honlapján kell megtekinteni.

Üdülési csekk

A juttatások egyik legnépszerűbb formája. Az üdülési csekk a kiállítástól számított egy évig érvényes a belföldi elfogadóhelyeken. Üdülési, pihenési, kikapcsolódási, egészség-megőrzési, betegség-megelőzési, valamint szabadidősport szolgáltatásokra használható fel, és a fesztiválozó fiatalok közül is igen sokan vásárolták ezzel jegyeiket.

A fel nem használt üdülési csekk annak lejárta előtt meghosszabbítható, további információk a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány honlapján.

Internethasználat

A támogatás az otthoni internet költségeket részben vagy egészben fedezi. A munkavállaló fizet elő internetre, melynek egyszeri belépési díját, havi díját a munkáltató számla alapján megtéríti. A juttatás mértéke az internet szolgáltatótól kapott számlán szereplő internet használattal kapcsolatos költségek.

Utazási bérlet

A munkába járáshoz helyi utazási bérletet is kaphat a munkavállaló, aki a munkáltató nevére kiállított számla alapján kérheti költsége megtérítését.

Sport

Igénybe vehető a munkavállalók aktív mozgását elősegítő sportpályák, klubok, edzőtermek, fittnes-centrumok belépőinek és bérleteinek finanszírozására. Amennyiben egészségpénztári keretből veszi igénybe a dolgozó a szolgáltatást (pl.: uszodabérlet), akkor a munkavállalóval egy háztartásban élő közeli hozzátartozók részére is igényelhető.

Ajándékutalvány vagy Hungary Card

Ajándékutalvány a munkavállalóval egy háztartásban élő közeli hozzátartozók részére is igényelhető.

A saját részre évente egyszer igényelhető ajándékutalvány helyett a munkavállaló Hungary Card-ot is igényelhet a keretösszegből. A Magyar Turizmus Kártyát kétféle módon lehet használni. Vannak olyan kedvezmények, amelyeket egyszerűen a kártya felmutatásával kaphatunk meg, míg más esetekben a kártya mellett található szelvényfüzet megfelelő értékszelvényének leadása szükséges az olcsóbb vagy ingyenes szolgáltatás igénybevételéhez.

Kultúra - utalvány

A juttatás a dolgozó és családtagjai részére művelődési intézményi szolgáltatás igénybevételére alkalmas, pl. könyvtári, levéltári szolgáltatás, múzeumi szolgáltatás, előadóművészet, filmvetítés, állat-, növénykert, védett természeti érték bemutatása, közművelődési intézmény által nyújtott felnőtt- és egyéb oktatás.

Iskolarendszerű képzés támogatása

A munkáltató adómentesen támogathatja a munkavállaló iskolai rendszerű képzésének költségeit, amennyiben az a munkáltató tevékenységével összefüggő, a munkakör betöltéséhez szükséges ismeret megszerzését szolgálja (szakirányú képzés).

Ruha

Igénybe vehető felsőruházati, lábbeli és kiegészítő ruházati termékek (pl. sál, kendő, táska) megvásárlásához.

Tanfolyam, szakkönyv

A juttatás igénybe vehető szakkönyv, számítástechnikai eszköz megvásárlásához, valamint képzések, tanfolyamok, nyelvtanfolyamok díjaihoz.
 
Az egyes juttatási elemek csak meghatározott mértékben vehetők adómentesen igénybe. Ezek részletes tájékoztatója elérhető az Adózóna honlapon.Hozzászólás 0 hozzászólás

Egyenesbe kerül az elektronikus cégbejegyzés

2008. Szeptember 12. 10:00 - admin

Míg a július 1-jét követő indulás után napi 200 hibabejelentés érkezett az ügyfélszolgálatokhoz, addig ma már alig 10.

Bár kezdetben előfordult, hogy az egyszerűsített cégbejegyzés tovább tartott a törvényben előírt egy óránál, mivel a technika ördöge néhányszor megtréfált a cégbíróság munkatársait. A félnapos leállások ma már nem jellemzőek, mi több, az elektronikus cégbejegyzés valamennyi mozzanatában folyamatos javulás tapasztalható.

Havonta mintegy 50 ezer elektronikus cégbejegyzés kérelem érkezik be a cégbíróság részére. Ebből kezdetben csaknem 40 százalékot tett ki az automatikusan elutasított kérelmek aránya, addig ez a számarány mára 7 százalék alá csökkent.

Az automatikus elutasítás nagyrészt abból fakad, hogy az érintettek nem megfelelően töltik ki illetve küldik el az elektronikus cégbejegyzés kérelmeket a cégbíróság felé. Holott az IRM honlapján ingyenesen letölthető az elektronikus kérelmek kitöltését szolgáló intelligens nyomtatvány kitöltő program, amely önellenőrzési funkciót is tartalmaz.

A Cégbíróság munkája

Az új rendszer módosítja a Cégbíróság működését is, miután ezentúl több idejük marad a bíráknak az érdemi munkára, így többet tudnak foglalkozni a törvényességi felügyelettel, míg a cégbejegyzés inkább regisztrációs jellegűvé válik.

A bíróság csak azt vizsgálja tehát, hogy a törvény által előírt, az elektronikus cégbejegyzés kérelemhez mellékelt okiratokat csatolta-e a jogi képviselő, azt azonban nem nézi, hogy a mellékletek megfelelnek-e a jogszabályoknak, avagy sem, ezért a jogi képviselő a felelős.

Amennyiben a Cégbíróság az elektronikus cégbejegyzés kérelemről az érkezését követő egy munkaórán belül érdemben nem határoz, úgy a Cégbíróság vezetője a határidő lejártát követően, legkésőbb egy munkanapon belül hivatalból intézkedik az elektronikus cégbejegyzés kérelem elbírálásáról. Az elektronikus cégbejegyzés a következő munkanapon a törvény erejénél fogva létrejön, az elektronikus cégbejegyzés kérelem szerinti tartalommal.

Kezdeti gyermekbetegségei ellenére mégiscsak fordulatot hozott az elektronikus cégeljárás bevezetése. A cél az online ügyintézés fokozatos bevezetése mind a közigazgatásban, mind az igazságszolgáltatásban, így napirenden van a földhivatali ügyintézés, valamint a közbeszerzési eljárások elektronizálása is.

 Hozzászólás 0 hozzászólás

Mégis maradnak a TEÁOR számok

2008. Szeptember 4. 10:00 - admin

Mint a népmesében: lesznek is, meg nem is.

A Napi Gazdaság szerint téves volt Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter bejelentése, miszerint a kormány eltörli a TEÁOR számokat, hiszen uniós kötelezettség az egységes rendszer alkalmazása.

A minisztérium honlapján valóban csak egyszerűsítés szerepel, azaz a vállalkozások nem találkoznak majd ezzel a rendszerrel, de a vállalkozás alapításakor a jelenlegi szabályoknak megfelelően a cégbíróságoknak be kell jelenteni a főtevékenységhez tartozó TEÁOR-számot.

Az még kérdéses, hogy a tárcánál tudják-e, hogy mit cselekszenek?Hozzászólás 0 hozzászólás

Takarítsa meg cége a tanácsadói díjakat és adatbázis-vásárlási költségeket egyszerűsített nyilvántartással!

A 18/2003 PM rendelet értelmében, ha egy szerződésben szereplő ügylet értéke általános forgalmi adó nélkül számított szokásos piaci áron nem haladja meg az 50 millió forintot, egyszerűsített nyilvántartás készíthető.

Fontos szabály, hogy az összeghatárnak való megfelelés vizsgálatakor azoknak az ügyleteknek az értékét, amelyek a PM rendelet szerint összevonhatók lennének, – függetlenül az összevonás tényétől – összevontan kell számítani.

Több szállításra vonatkozó (keret) szerződések vagy határozatlan időre megkötött szerződések esetén, amikor a szerződés lejártáig nem állapítható meg egyértelműen, hogy a szerződés alapján megvalósult ügyletek értéke meghaladja-e az 50 millió forintos összeghatárt, nem készíthető egyszerűsített nyilvántartás.

Abban az esetben azonban, ha a nyilvántartás elkészítéséig a szerződés megszűnt, és megállapítható, hogy a szerződéses érték nem haladja meg az összeghatárt, készíthető egyszerűsített nyilvántartás.

Kerényi Máté Fülöp írása, Kolchis Kft.

Hozzászólás 2 hozzászólás

Eltörlik a TEÁOR számokat

2008. Augusztus 29. 10:00 - admin

Csütörtökön tartotta alakuló ülését a Gazdasági Egyeztető Fórum (GEF).
A GEF rendszeresen ülésező, a Versenyképességi Tanács szerepét is átvevő fórum lesz, amely a gazdaság szereplőivel egyezteti a készülő jogszabályok tervezetét. Javaslattevő véleményező joggal rendelkezik a vállalkozásokat érintő jogszabályok, intézkedések tervezeteivel kapcsolatban. A fórum ülésein a gazdasághoz kapcsolódó minisztériumok vezetői, illetve a gazdasági érdekképviseletek - MGYOSZ, VOSZ, Agrárkamara, MKIK, a Befektetői Tanács, a kisvállalkozói szövetségek (KÉSZ) és a vegyes kamarák - képviselői vesznek részt.

Veres János pénzügyminiszter két elképzelést is megemlített: korlátozni kívánják a készpénzforgalmat és szigorítani szeretnék a számlaadást. A jövő évi adóváltoztatások keretében a vállalkozásoknak kevesebb számlára kell majd fizetniük a különböző adókat és járulékokat, és egységesítik a társasági adó- és járulékalapot.

Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter bejelentette, hogy a kormány eltörli a TEÁOR számokat, mert a tapasztalatok szerint ez igen sok adminisztrációs terhet jelent a vállalkozások számára.

Az igazságügyi miniszter megköszönte azoknak a vállalkozásoknak, amelyek már megváltoztatták TEÁOR számaikat. Igazán rendes tőle...


Hozzászólás 7 hozzászólás
Lapozás: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76]
Blog archivum