hun eng ger
BaBér a Facebookon

Soft Consulting Blog
Az alacsony iskolázottságúakra szeptember 15-től, és a szakképzett fiatal álláskeresőkre november 1-től igényelhető kilencven napos munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatást további munkavállalói körrel terjesztették ki a Vállalkozások munkaerő támogatása program keretében. Így december 1-től már a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűek után is igényelhető a támogatás – tudatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium december eleji közleményében. A kiterjesztés a minisztérium szándéka szerint mások mellett a pályakezdők, a kisgyermeket vagy hozzátartozót gondozók, a tartósan munkanélküliek számára teremt lehetőséget az elhelyezkedésre.


Az állami hozzájárulás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és a ténylegesen átutalt szociális hozzájárulási adó összegének 100 százaléka, de teljes munkaidő esetén havonta legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér (jelenleg 167 400 forint, januártól 200 ezer forint) 150 százaléka (azaz jelenleg 251 100 forint, vagy januártól 300 ezer forint) lehet. Az első kilencven napban tehát a frissen felvettek munkatapasztalat-szerzésének költségeit térítik meg. De itt még nincs vége a támogatásnak, a folytatásban fél éven át igényelhető a Vállalkozások munkaerő támogatása is, ami akár havi 100 ezer forintot jelenthet a foglalkoztatónak.

A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást, ha az alábbi hátrányos helyzetű, nyilvántartott álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben:
 • a 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők közül azok, akik a szakképzett fiatalok munkatapasztalat-szerzési támogatása feltételeinek nem felelnek meg,
 • azok a nyilvántartott álláskeresők, akik a megelőző 12 hónapon belül csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban részesültek; illetve gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban, gyermekek otthongondozási díjában részesültek, vagy részesülnek,
 • a tartósan (legalább 6 hónapja, folyamatosan) nyilvántartott álláskeresők,
 • az 50 év feletti, nyilvántartott álláskeresők,
 • a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethető (a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett) nyilvántartott álláskeresők.
A munkaadónak vállalnia kell, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt 
 • nem szünteti meg közös megegyezéssel sem a támogatott munkavállaló munkaviszonyát,
 • a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működéssel összefüggő okból történő felmondással sem szünteti meg a támogatott munkavállaló, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát,  
 • határozott idejű munkaszerződés miatt sem szűnhet meg a támogatott munkaviszonya, 
 • és próbaidőt sem köthet ki. 
A teljes állomány figyelembevételével 10 munkavállalóig egyidejűleg legfeljebb 2 álláskereső után, 10 munkavállaló felett pedig a teljes munkavállalói állományi létszám legfeljebb 30 százaléka után részesülhet a munkáltató hátrányos helyzetűek munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatásban (tört szám esetén a kerekítés szabályai szerint kell eljárni). Korábban elbocsátott dolgozóra nem vehető igénybe a támogatás. 

A támogatásokról bővebb információ a munka.hu oldalon található. Hozzászólás 0 hozzászólás2022. évi minimálbér, garantált bérminimum növekedése kapcsán táblázatba foglalva mutatjuk be, hogy 2021-hez képest mennyiben változik a munkavállaló nettó bére, a munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó.

Nettó munkabérek változása

Ugyan még a Magyar Közlönyben nem került kihirdetésre, de várhatóan a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló minimálbére 2022. január 1-jétől bruttó havi 200 000 forint lesz, míg a garantált bérminimum várhatóan 2022. január 1-jétől havi bruttó 260 000 forintra nő.

Munkaviszonyban, teljes munkaidőben, minimálbéren, illetve garantált bérminimumon foglalkoztatott munkavállaló esetén a fenti bérnövekedés a következő közteherfizetést eredményezi:

havi szja előleg/járulék/szocho munkavállaló esetén

2021. év (minimálbér havi bruttó 167 400 forint)

2022. év (minimálbér havi bruttó 200 000 forint)

Különbség 2021. évhez viszonyítva

szja-előleg

25 110 forint

30 000 forint

+ 4 890 forint

társadalombiztosítási járulék

30 969 forint

37 000 forint

+ 6 031 forint

nettó bér

111 321 forint

133 000 forint

+ 21 679 forint

szociális hozzájárulási adó (A számítás alapja: 2021-ben 15,5%, míg 2022-ben várhatóan 13% szocho)25 947 forint26 000 forint+ 53 forint


Azaz 2022-ben, ha a munkavállaló teljes munkaidőben a minimálbért keresi meg, akkor 2021. évhez viszonyítva 10 921 forinttal több szja előleget és társadalombiztosítási járulékot fizet, míg a minimálbér növekedése kapcsán a nettó jövedelme 21 679 forinttal nő.

havi szja előleg/járulék/szochó munkavállaló esetén

2021 év (garantált bérminimum havi bruttó 219 000 forint)

2022. év (garantált bérminimum havi bruttó 260 000 forint)

Különbség 2021. évhez viszonyítva

szja előleg

32 850 forint

39 000 forint

+ 6 150 forint

társadalombiztosítási járulék

40 515 forint

48 100 forint

+ 7 585 forint

nettó bér

145 635 forint

172 900 forint

+ 27 265 forint

szociális hozzájárulási adó

(A számítás alapja: 2021-ben 15,5 %, míg 2022-ben várhatóan 13 % szocho)33 945 forint33 800 forint- 145 forint


Ha a munkavállaló részmunkaidőben dolgozik, akkor tb közterhei kapcsán figyelemmel kell lenni a minimális alapra. A munkaviszonyban legalább a minimális alapból kell fizetni a társadalombiztosítási járulékot, és a szociális hozzájárulási adót, ami a mindenkori minimálbér 30 százaléka. Ez idén 50 220 forint, jövőre ez a minimális alap 60 000 forint lesz.

Ezt az alsóhatárt arányosítani kell, ha 
 • a biztosítási kötelezettséget eredményező Tbj. szerinti munkaviszony hónap közben keletkezik vagy szűnik meg, vagy adott hónapban szünetel a biztosítás, illetve
 • a hónapban a biztosított táppénzben, baleseti táppénzben részesül, vagy 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén fizetési nélküli szabadságot vesz igénybe.

Továbbá meg kell említeni, hogy a minimális alapra vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni a munkaviszonyban állónál, ha a munkavállaló
 • csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, örökbefogadói díjban részesül,
 • gyermeknevelést segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban, gyermekek otthongondozási díjában részesül,
 • tanuló, vagy hallgató, és a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó nappali rendszerű iskolai oktatás keretében vagy nappali oktatás munkarendje szerint, illetve a szakképzésről szóló törvény szerint szakképző intézményben nappali rendszerű szakmai oktatásban, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatásában folytatja a tanulmányait.


Hozzászólás 0 hozzászólás


Ha a beteg tb támogatottan veszi igénybe többek között az orvosi, gyógyászati ellátásokat, akkor adott esetben a távolsági utazásához támogatást kaphat a kormányhivatal egészségbiztosítási szervétől. Erre a támogatásra nem csak az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő beteg, hanem akár annak kísérője is igényt tarthat. Az alábbiaban összefoglaljuk, hogy a fenti utazási kötségtérítésben milyen változások lesznek 2022. január 1-jétől. 

Az utazási költségtérítésnek három típusa különíthető el:
 • utazási utalvány;
 • gépkocsival történő utazás;
 • utazási költségtérítési utalvány.
Jövőre nem a fenti három támogatási formában, hanem az utazási költségtérítéssel igénybe vehető ellátások, és az arra jogosultak köre bővül. 
A hatályos szabály alapján a járóbeteg-szakellátásra, a fekvőbeteg-gyógyintézetbe, továbbá gyógyászati ellátásra, rehabilitációra beutalt biztosítottat utazási költségeihez támogatás illeti meg, ha az ellátást távolsági járattal veszi igénybe. Ugyanakkor 2022. január 1-jétől 
 • fogászati szakellátás igénybevétele esetén is, továbbá
 • a fenti szolgáltatások beutaló nélküli igénybevétele esetén is 
fogják biztosítani az utazási támogatást.

További változások 

Nem csak a beteg lakóhelyéhez vagy tartózkodási helyéhez közelebb eső szolgáltató kapcsán jár a támogatás, hanem ez akkor is nyújtható, ha a szolgáltatást a beteg szállásához (például munkásszállás) közelebb eső szolgáltatónál veszik igénybe. Azaz, többek között akkor is jár a támogatás, ha 
 • a szolgáltatás igénybevétele olyan egészségügyi szolgáltatónál történik,
  • amely a biztosított területi ellátására kötelezett, vagy
  • amely a fenti egészségügyi szolgáltatónál a biztosított lakóhelyéhez vagy tartózkodási helyéhez, illetve szállásához közelebb esik, ha az oda történő beutalásba a biztosított beleegyezett, illetve ha az egészségügyi szolgáltatást ott vette igénybe, vagy
 • a megfelelő feltételekkel rendelkező, bármely más – a biztosított lakóhelyéhez vagy tartózkodási helyéhez, illetve szállásához legközelebb eső – egészségügyi szolgáltatóhoz történő beutalás, valamint a szolgáltatás ezen egészségügyi szolgáltatónál történt igénybevétele esetén, ha az egészségügyi szolgáltató által nyújtott ellátás biztosítására a fenti bekezdésben foglalt egészségügyi szolgáltatók szakmai indokok alapján nem alkalmasak;
 • a biztosított a gyógyászati segédeszköz próbájánál, illetve kiszolgáltatásánál a gyógyászati segédeszközt a lakóhelyéhez vagy tartózkodási helyéhez, illetve szállásához legközelebb eső, a rendelt gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására az egészségbiztosítóval szerződött forgalmazónál szerzi be;
 • a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló szervezett szűrővizsgálat igénybevételével kapcsolatban merült fel az utazás. 
Megjegyzés: A szűrővizsgálat kapcsán meg kell említeni, hogy jövőre már nem lesz az utazási költségtérítési támogatásnál előírt feltétel, hogy a szűrővizsgálatot behívás (szűrővizsgálati behívó) alapján kell igénybe venni.

További változás, hogy 2022-ben a módosítás kiterjeszti a támogatást igénybe vehetők körét a nem Magyarországon élőkre. 2022. január 1-jétől az egészségügyi szolgáltatóhoz külföldi lakóhelyről vagy tartózkodási helyről utazó biztosítottak a lakóhelyükhöz vagy tartózkodási helyükhöz legközelebb eső határátkelő és az egészségügyi szolgáltató telephelye közötti útvonalra jogosultak lesznek támogatásra. 

2022. január 1-jétől meghatározott feltételek fennállása esetén az elektronikus úton benyújtott utazási költségtérítési támogatás iránti kérelmet az egészségbiztosító automatikus döntéshozatali eljárásban bírálja el azzal, hogy az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelemnél a biztosított lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, magyarországi lakcím hiányában a fővárosban eljárásra jogosult egészségbiztosító jár el.


Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella, közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser


 
Hozzászólás 0 hozzászólásNovembertől új bértámogatás érhető el, amely az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közleménye szerint a szakképzettséggel rendelkező, 30 év alatti álláskeresők foglalkoztatására ösztönöz. 


A program az első kilencven napban fedezheti a frissen felvettek munkatapasztalat-szerzésének költségeit. A támogatás a munka.hu-n a „Fiatal szakképzettek munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatása” címszó alatt található meg. 

A munkaadók a munkaerőpiaci programban az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást, ha 30. életévét be nem töltött és utolsó szakképzettségét (iskolarendszerben vagy felnőttképzésben szakképesítést, szakképzettséget szerzett vagy felsőfokú végzettségű) 2011-ben, vagy  azóta megszerzett álláskeresőt foglalkoztatnak, munkaviszony keretében, teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben. Elvárás, hogy a foglalkoztatott személyt a 2011-ben vagy azóta megszerzett (valamelyik, tehát nem feltétlenül az utolsóként szerzett) szakképesítésének/szakképzettségének megfelelő pozícióban foglalkoztassák. 

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegének 100 százaléka, de teljes munkaidő esetén havonta legfeljebb a megállapítás napján hatályos garantált bérminimum kétszerese. A garantált bérminimum jelenleg 219 ezer forint, a kétszerese tehát 438 ezer forint. A szociális hozzájárulási adó 15,5 százalék. Ezek szerint jelenleg bruttó 379 ezer forintos bérig fedezheti a támogatás idén a bruttó bért és a szochót. Jövőre a garantált bérminimum 260 ezer forint lehet, vagyis a havi támogatás összege 520 ezer forintra hízhat. Varga Mihály pénzügyminiszter napokban tett bejelentése alapján pedig januártól 2,5 százalékkal csökken a szociális hozzájárulási adó, így 13 százalék lesz. Ez alapján jövőre bruttó 460 ezer forintos bérig fedezheti a támogatás a 30 év alatti szakképzettek bruttó bérét és a szochót, 90 napig. A támogatást a munka.hu-n található kérelemmel lehet igényelni. 

Amikor pedig letelt a 90 nap, további fél éven át igényelheti a munkáltató a havi 100 ezer forintos „Vállalkozások munkaerő támogatását” is, azzal a feltétellel, hogy a munkabért a korábbi időszakhoz képest nem csökkenti.

Így a minisztérium számítása szerint egy szakképzett fiatal munkába állását összesen több mint 1,9 millió forintnyi munkáltatói kiadás átvállalásával könnyítheti meg a kormány. Viszont ha figyelembe vesszük a jövő évi garantált bérminimum-emelést, akkor ennél is magasabb lehet az összeg. Egy 2022 januárjától igényelt támogatásnál 2,16 millió forintra nőhet összesen a 90 nap + 6 hónap alatt. 

A cégeknek tehát először azt kell vállalniuk, hogy teljes vagy legalább napi 4 órás részmunkaidőben foglalkoztatják a 2011 óta iskolarendszerben vagy felnőttképzésben szakképesítést vagy felsőfokú végzettséget szerzett fiatalokat. A teljes állomány figyelembevételével tíz munkavállalóig egyszerre legfeljebb két álláskereső, tíz fő felett az összes létszám maximum 30 százaléka után fizethető ki az összesen 90 napig folyósítható munkatapasztalat-szerzési támogatás. Hozzászólás 0 hozzászólásHiánypótló szervezet alakult meg idén tavasszal, amikor a Magyar Társadalombiztosítási és Bérügyi Szakemberek Egyesületének (MTBSZE) alapító tagjai aláírták szakmai társulásuk alapszabályzatát. Az egyesület elnökségében találjuk a Libra Csoport outsourcing üzletágának igazgatóját, Farkasné Gondos Krisztinát is, akitől az alábbi interjúban részletes betekintést kapunk az egyesület működésébe, céljaiba, mindennapjaiba, és a bérszámfejtő szakma rejtelmeibe is. 


Hogyan született meg az egyesület létrehozásának a gondolata?

Nagyon régi igényt próbáltunk meg kielégíteni, hiszen egészen mostanáig nem volt egy olyan egyesület, szakmai szervezet sem Magyarországon, ami összefogta volna a társadalombiztosítási és bérügyintézőket, illetve azokat az szakembereket, akik ebben a szakmában dolgoznak. Az volt a célunk, hogy a mérlegképes könyvelőket, adótanácsadókat tömörítő egyesületekhez hasonlóan mi is létrehozzuk a magunk szervezetét.

Fél éves előkészítés után kezdtük meg az igazi szakmai munkát, és felkutattuk azokat a szakembereket, akik szóba jöhetnek, mint tagok. Március 25-én írtuk alá az egyesület alapszabályzatát, az első közgyűlésünket pedig szeptember 29-én tartottuk meg, de őszinte leszek, még nagyon a kezdeti stádiumban vagyunk. Bár már elég szép létszámmal rendelkezünk, még mindig a tagok toborzása az elsődleges tevékenységünk. 

Jelenleg hány tagot számláltok?

Pontos számot nem tudok mondani, augusztus végén értük el a 100 főt. Azért azt tudni kell, hogy az egyesületi tagság feltétele a tagdíj. Aki befizeti, azt kapja, amit vár tőlünk.

Miért indokolt a tagdíj?

Egyrészt azért, mert egyesületről van szó, másrészt a tagok munkáját szeretnénk segíteni a befolyt összeggel, például szakmai anyagokkal, különböző konferenciák, továbbképzések szervezésével. A tagok számára kedvezményeket biztosítunk: a novemberre szervezett konferenciát például, ami egyébként 9800 forintba kerül, teljesen ingyen fogják megkapni. A tagdíj befizetésével nem csak adnak, hanem kapnak is.

Az egyesületi tagságnak miért feltétele, hogy a megfelelő képzések elvégzése mellett két év gyakorlat is legyen?

Hogy az illető komolyan vegye a tagságot. Ha valaki elvégez egy szakmai tanfolyamot, még nem lesz gyakorlati szakember belőle. A mi célunk pedig a gyakorlati szakemberek továbbképzése, egységbe tömörítése. Azok az egyének, akik elvégzik az iskolát, de nem tudnak ebben a szakmában elhelyezkedni, vagy rájönnek, hogy mégsem ez az életük hivatása, nem biztos, hogy ebben az egyesületben megtalálnák a helyüket.


Karrier téren hogyan tudjátok a tagokat támogatni?

Munkavállalói oldalról abban tudunk segítséget nyújtani a szakmában elhelyezkedni vágyóknak, hogy tagjainkat szívesen ajánljuk betöltendő állásra. A munkaadóknak pedig garanciát jelentünk arra, hogy olyan kollégát tudnak felvenni, aki egy olyan egyesületnek a tagja, amely megnézi, milyen szakmai képesítésekkel rendelkezik. Csak olyan szakemberek lehetnek tagjaink, akik OKJ-s társadalombiztosítási ügyintéző végzettséggel vagy adótanácsadói, mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkeznek. 

Mi a helyzet a pályakezdőkkel?

Az egyesületnek vannak erős támogatói, például a Penta Unió, amelynek a vezetői alapító tagjaink közé tartoznak, vagy a BaBér. Mindkettő kiváló hátteret jelent a képzések terén, a Penta ráadásul az oktatási intézmények között is kiemelkedő. A két cég közösen rendezi meg Az Év Bérügyintézője és Az Év TB-ügyintézője versenyeket, amelyeken nem csak szakemberek vehetnek részt, hanem kezdők is. Ha egy kezdő ilyen háttérrel indul, sokkal könnyebben talál munkahelyet. De verseny nélkül is tudunk segíteni az elhelyezkedésben, hiszen a Penta is segít ebben, továbbá a BaBér ügyfelei is várják a pályakezdőket. 

Van arról információtok, hogy mennyi jelenleg a betöltésre váró bérszámfejtő állás?

Nincs pontos statisztikánk, de azt tudom, hogy több állás áll üresen, mint amennyi társadalombiztosítási ügyintéző kolléga munkát keres. Nehéz helyzetben vannak a munkáltatók, nem könnyű megtalálni a megfelelő embert, és nagyon nagy a fluktuáció is a szakmában. Ráadásul már nem csak a szakértelem fontos, hanem a nyelvtudás is, az angol mellett egyre keresettebbek a német nyelvet beszélő szakemberek. 

Ez a beköltöző nemzetközi nagyvállalatok miatt alakul így? 

Igen, ha pedig outsourcing szolgáltatóról van szó, akkor pedig az ügyfélkörből adódik. A nagyobb multiknál is többnyire angolul beszélnek, továbbá ha a könyvelés és a bérszámfejtés két külön országban van, akkor a közös nyelv az angol.

Jellemzően kik a tagjaitok?

A weboldalon fent van, hogy milyen arányban vannak a tagok között könyvelők, HR-esek, de természetesen a társadalombiztosítási ügyintézők viszik a sort. A béresek általában tb-sek is, ez a két szakma ma szorosan összekapcsolódik. Ezt tükrözi, hogy az új oktatási rendszerben a kapcsolódó képzés azt a nevet kapta, hogy "Munkaerőgazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző”. Korábban a "bérügyintézést” is tartalmazta a megnevezés, de az, hogy már nincs benne, nem jelenti azt, hogy ne tanítanának bérszámfejtést vagy bérügyi ismereteket a képzés keretében. Önmagában a bérszámfejtéshez azonban nem kell képzettség, amivel nem értek egyet, mert nagyon sok jogszabályt kell ismerni ahhoz, hogy valaki jó bérszámfejtővé válhasson, és értenie kell a tb-, nyugdíj- és fedezeti rendszerhez is. 

Struktúrájában is változott a képzés?

Korábban két modulban épült fel a bérszámfejtési és a társadalombiztosítási képzés, most pedig egyedül a fent említett kurzus van, külön bérszámfejtési ügyintéző már nincsen. Összességében megmaradt, hogy munkajogot, bérszámfejtési és bérügyi ismereteket is tanítanak, viszont nagyobb hangsúly került a munkaerő-gazdálkodásra, és más a vizsgáztatási rendszer is. A jövőben vizsgaközpontok fognak vizsgáztatni, az oktatási intézmények pedig igazolást adnak, hogy a hallgatók elvégezték a képzést.

Ezt pozitívnak vagy negatívnak ítéled meg?

Felemások az érzéseim, mert a tanulóknak az plusz stresszforrást jelent, hogy nem ott vizsgáznak, ahol tanultak, és nem is a saját tanáraik ülnek velük szemben a vizsgateremben.

Érdekképviseletet is vállaltok?

Jelen pillanatban nincs érdekképviselet. A fő cél a kapcsolatépítés a tagok között. Nagyon sok szakmai csoportot lehet felfedezni a Facebookon és egyéb platformokon, viszont nem biztos, hogy ezek a kapcsolatok minden egyes szakmai kérdésben a megfelelő választ adják. Az egyesületben viszont olyan háttér van, gondolok itt arra, hogy az alapító tagok között ott van Széll Ilonka (Széll Zoltánné a NAV szakmai főtanácsadója – a szerk.), Bogdán Zsuzsi (Dr. Bogdán Zsuzsanna főosztályvezető a Magyar Államkincstárnál – a szerk.) és Futó Gábor (dr. Futó Gábor ügyvéd, tb-szakértő – a szerk.), akiknek a neve garancia arra, hogy a tagjaink olyan válaszokat kapnak, ami biztosan helytálló lesz.

Az alapító tagok hogyan találtak egymásra?

Az alapító tagok közül sokan rendszeres előadók a Penta rendezvényein, őket valószínűleg nem volt nehéz megtalálni és megkeresni. Harangi Andi és Erdélyi Gáborné, az elnökség tagjai, szintén gyakori vendégei a Pentának, szóval az egyesület alapját a Penta előadói és oktatói gárdája adta, engem pedig a BaBéron keresztül kerestek meg.

Hogyan néznek ki a mindennapjaitok?

Most arra összpontosítunk, hogy minél többen megismerjenek minket. Nem reklámozzuk magunkat, egyelőre szájról szájra terjed a hírünk, és úgy igyekszünk elérni a szakmabelieket, hogy a honlapunkon érdekes és hasznos cikkeket teszünk elérhetővé. Egyre többen találnak ránk ezáltal: volt kollégáim is kerestek már meg, hogy mi ez, érdemes-e jelentkezniük hozzánk. Sokakat egyébként a nevek fognak meg, emiatt látják úgy, hogy érdemes csatlakozni.

Mik az egyesület hosszú távú céljai?

Az alapszabályzat elég sok mindenre kitér, de a legfontosabb, hogy a tagok tudását erősítsük, és a szakma nagyobb megbecsülését is előmozdítsuk. Emellett további lényeges cél, hogy a törvények előkészítését javaslattétellel segítsük, amely során az első számú szempont a jogszabályok gyakorlatias megvalósítása. Az egységes jogszabálygyakorlás és az egységes oktatás is hangsúlyt kaphatna.

Ez azt jelenti, hogy szorosan együttműködtök a törvényalkotókkal?

Ez még nem alakult ki, de már most is adott a lehetőség, hogy mielőtt egy jogszabálytervezet felmerül, a kormany.hu honlapján bárki – akár egyesület, akár magánszemély – javaslatokat tegyen. A hosszú távú célunk az, hogy ők kérdezzenek minket.

Milyen feladatokat látsz el a vezetőségben?

Még elég kezdetlegesek vagyunk, de mondhatjuk, hogy a szakmai oldalt képviselem. akár egy cikk megírásáról, akár egy kérdés megválaszolásáról van szó. Van már Facebook-oldalunk is, ahol szintén megtaláltok. 

Milyen eseményeitek lesznek év végéig?

November 16-án lesz egy nagyobb előadásunk, ami a 2022-es változásokról fog szólni. Az előadóink lesznek dr. Futó Gábor (nyugdíjrendszer aktualizálása), dr. Bogdán Zsuzsanna (pénzbeli és családtámogatási ellátások), Széll Zoltánné (tb-fedezeti rendszer) és Harangi Andrea elnökasszony (munkaerő-gazdálkodás, adminisztrációs feladatok). Az előadást online tartjuk meg, a tagok részére ingyenes lesz, a nem tagoktól pedig részvételi díjat kérünk majd.

Hozzászólás 0 hozzászólás
Lapozás: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91]
Blog archivum