hun eng ger
BaBér a Facebookon

Soft Consulting Blog

Adóbevallás - TOP 8 hiba

2010. Április 30. 10:00 - admin

2010. május 20. az adóbevallások határideje. Mire figyeljen leginkább? Itt a 8 leggyakoribb hiba.

Aláírás hiánya: ÉRVÉNYTELEN!

A leggyakoribb hiba, hogy nem írják alá az adóbevallást az összes szükséges helyen, így a bevallási nyomtatvány érvénytelen. A postán elküldött adóbevallásokat minden olyan lap alján alá kell írni, ahol "Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek" szöveg szerepel. Alá kell írni a kézzel kitöltött nyomtatványokat és az Általános Nyomtatványkitöltővel (ÁNYK) készített majd postai úton elküldött bevallásokat is.

Hibás adóazonosító jel, adószám: ÉRVÉNYTELEN!

Gyakori, hogy a bevallást tevő adózó nem pontosan adja meg saját adóazonosító jelét vagy adószámát.

Adóvisszaigénylés

Adóvisszaigénylés esetén a bevallás főlapján jelölje meg a visszaigénylés tényét, és pontosan megadja a számlaszámát vagy postai átutalás esetén azt a címet, ahova a visszatérítést kéri. Ennek hiányában később csak külön átvezetési nyomtatvány kitöltésével juthat a pénzéhez.

"55. A kifizetők által levont adóelőleg összege"

Sokan elrontják a kifizető által levont adó sorát, és azt saját kötelezettségként tüntetik fel. A 0953-C lapon a kifizető (pl. a munkáltató) által levont adóelőleget "55. A kifizetők által levont adóelőleg összege" sorban kell feltüntetni.

Munkáltatói adómegállapítás

Gyakori, hogy a munkáltatói adómegállapítást választók megfeledkeznek a munkáltatójuknak tett nyilatkozatukról, és önbevallást is tesznek. Ebben az esetben az APEH-nak adóvizsgálattal kell megállapítania melyik bevallás az érvényes.

Adójukról rendelkezőknek, vagyonadósoknak, különadósoknak

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári kedvezmény (rendelkezés az adóról; 0953-03-as lap kitöltése) esetén sűrűn előforduló hiba, hogy a 139. sorban az adózók biztosítópénztáruk számlaszáma helyett saját bankszámlaszámukat adják meg.
 

Először: vagyontárgyak

Idén először kell figyelniük az adózóknak a nagy értékű vagyontárgyaik (170 LE vagy ennél erősebb, nagy teljesítményű személygépjárművek; vízi valamint légi járművek) adójának bevallására és befizetésére.

A lakóingatlanok adózására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket az Alkotmánybíróság január 26-i döntésével visszamenőleges hatállyal megsemmisítette. Így a lakóingatlanokat sem a bevallásban nem kell feltüntetni, sem pedig adót nem kell utánuk fizetni.

Amennyiben a magánszemély rendelkezik adóköteles vagyontárggyal és szja bevallásra kötelezett, úgy a 0953-1042-es kapcsolt nyomtatványt kell kitöltenie. Ha az adózó szja bevallásra nem kötelezett, de vagyonadó-bevallást kell tennie, a különálló 1042-es nyomtatványt használhatja. A bevallási határidő mindkét esetben május 20-a. A 2010-es vagyonadó első felét a bevallás határidejéig, a második felét pedig szeptember 30-ig kell megfizetni az APEH számlájára.

Utoljára: különadó

A 2009-es adóévre vonatkozóan utoljára kell figyelniük az adózóknak a 4%-os különadó fizetési kötelezettségük bevallására és teljesítésére. Éves bruttó 7.453.300 forintos összevonandó jövedelem felett nem szabad megfeledkezni a bevallásban a különadóra vonatkozó adatok (0953-07-es lap) kitöltéséről sem.A 2009. évi személyi jövedelemadó-bevallás kitöltéséről pontos és részletes információk ITT, az APEH hivatalos tájékoztatójá ban.Hozzászólás 0 hozzászólás

Munkaügyi bírságok

2010. Április 27. 10:00 - admin

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) az elmúlt évben 22 304 alkalommal büntetett meg munkaadókat. Legtöbbször, 13 076 alkalommal - feketemunka miatt; 3538-szor munkavédelmi szabályok megsértéséért; 1699-szer pedig a munkaidő szabályainak megsértéséért pedig 1699 alkalommal.

Az elmarasztalt társaságok mintegy 40 százaléka az építőipari, 30 százaléka a vagyonvédelmi és mintegy 20 százaléka a kereskedelmi-szolgáltatási szektorhoz tartozik, azaz a megbírságolt cégek 90%-a ebből a három gazdasági ágazatból kerül t ki.


Hozzászólás 0 hozzászólás

APEH TOP 7 - az adóellenőrzés legfőbb okai

2010. Április 19. 10:00 - admin

Amit mostanában fokozottan ellenőriz az APEH.

1. "Fiktív" szerződések, "fiktív" számlák

Az APEH különös figyelmet fordít az alávállalkozói szerződéseknek és a szerződések alapján kiállított és elszámolt számláknak. Sok esetben általános adóellenőrzéssel nyitnak és ennek keretében nézik meg a számlákat, a hozzá kapcsolódó szerződéseket és a dokumentálást is.

Ha konkrét al- vagy fővállalkozóval kötött szerződéseket és azok háttérdokumentációját kérik be, az már a vihar előszele. A forgatókönyv szerint, amikor már látszik, hogy komoly adóhiányt állapíthatnak meg, akkor áfabevallások utólagos ellenőrzésére irányuló adóellenőrzést tartanak, amely adóhiány megállapítása esetén a társaságiadó-fizetési kötelezettségre is kihatással van.

A megrendelő az alvállalkozók fiktív számláiért is felelősségre vonható, akkor is, ha egyáltalán nem volt tudomása a dologról - tehát ezzel hiába védekezik egy cégvezető.

Igen, mindenkinek van félnivalója. Az alapos aládokumentálás a megoldás.

2. Nyereség- és adóminimalizálás

Az éveken át csak veszteséget vagy minimális nyereséget kimutatóknál is megjelenhet az APEH.

3. Jelentős tagi kölcsön

Ha veszteséges egy vállalkozás, akkor az csak tagi kölcsönnel maradhat fenn.  Ilyenkor következhet egy vagyonosodási vizsgálat, amiből kiderülhet, hogy voltak eltitkolt bevételei a cégnek, illetve olyan bevételei a magánszemélynek, amely után nem adózott.

4. Kapcsolt vállalkozások

A kapcsolt vállalkozásoknál nemcsak az ellenőrzött cégre irányul az APEH figyelme, hanem a partnereire is.

5. Újonnan alakult vállalkozás

A fiktív cégekre vadászva ellenőrzik az újonnan alakult cégeket, hogy végeznek-e gazdasági tevékenységet, teljesítik-e az adóbevallási kötelezettségüket.

Aki első vállalkozását alapítja, és nincs tisztában az adózási szabályokkal, mindenképpen még a vállalkozás megalapítása előtt keressen könyvelőt - ITT!.

6. Adó meg nem fizetése

7. Vagyonosodási vizsgálat – másképp, mint eddig

Ha az adózó által rendelkezésre bocsátott iratok alapján a vagyongyarapodás vélelmezhető, csak akkor indítják el magát a vagyonosodási vizsgálatot.

Az adózó ilyen esetben vegyen igénybe jogi képviselőt, mert az adójogban jártas jogász segíthet abban, hogy a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjon a vizsgálat. A kicsi cégek mindenképpen kérjék ki könyvelőjük tanácsát és csak a kért iratokat adják át a revíziónak.Hozzászólás 0 hozzászólás

A májusi végi határidő elmulasztása az adószám felfüggesztésével vagy akár a cég megszüntetésével is járhat.

A legutóbbi időkig évente 50-80 ezer cég szegte meg a számviteli- és cégtörvényt, amely minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó számára előírta, hogy éves beszámolóját az adott üzleti év mérleg-fordulónapjától számított 150 (bizonyos esetekben 180) napon belül letétbe helyezze és közzétegye.

Tavaly nyár óta ellenőrzi az APEH a teljesítést, amelyet a vállalkozások a kormányzati portálon (ügyfélkapun) keresztül, elektronikus úton nyújthatják be a Céginformációs Szolgálat részére.

Az APEH az előírt határidőt követő 30 napon belül felszólítja a vállalkozást, hogy pótolja a mulasztást, amelyre 15 munkanapja van. E határidő lejártával 60 napra felfüggeszti a vállalkozás közösségi adószámát, és erről hirdetményt tesz közzé honlapján. Valamint értesíti az illetékes cégbíróságot, amely bejegyzi a cégjegyzékbe a felfüggesztés tényét, illetve a kapcsolódó határozat jogerőre emelkedésének időpontját is.

A cég így számos adójogosultságtól esik el (pl. adó-visszaigénylési, adó-visszatérítési, költségvetési támogatás-igénylési jog), de adókötelezettségeit ez idő alatt is teljesítenie kell. Amint azonban orvosolja mulasztását, az adóhivatal megszünteti az eljárást.

Ha azonban a 60 napos határidő lejártáig sem pótolja a hiányosságokat, az APEH automatikusan kezdeményezi a cég megszűntté nyilvánítását, illetve a társaság cégjegyzékből való törlését a cégbíróságnál.

Ha a társaságot felszámolják és a cégvezető nem tudja bizonyítani, hogy a felszámolással fenyegető helyzet bekövetkezése után a hitelezők érdekeket szem előtt tartva látta el az ügyvezetést, akkor a ki nem elégített hitelezői követelések megtérítésére is kötelezhető. Aki nem teljesíti fizetési kötelezettségét, öt évig nem lehet más társaság vezető tisztségviselője.

Ha a cégbírák a bejegyzett székhelyre kiküldött végzéseket ismeretlen jelzéssel visszakapják, akkor nincs értelme a végelszámolásnak, így megszüntetésre irányuló eljárást indítanak - egyebek között a tagok keresésével, vagyonfeltárással.

 Hozzászólás 0 hozzászólás
Lapozás: [1]
Blog archivum