hun eng ger
BaBér a Facebookon

Kölcsönzött munkaerő bére

2024. Február 9. 12:23 - siteadmin

Fő szabály szerint ugyanannyi bér jár a kölcsönzött munkavállalónak, mint a saját dolgozónak, 

azonban van kivétel.Amikor egy cég kölcsönzött munkavállalókat vesz igénybe a munkavégzéshez, akkor a kölcsönzött dolgozó nem a kölcsönbe vevő céggel áll munkaviszonyban,
hanem a kölcsönbeadóval. A bért tehát a kölcsönbeadó cég fizeti neki. Ehhez képest is érdekes az a szabály, hogy vajon egyforma bért kell-e fizetni egyenlő munkáért a kölcsönbevevőnél foglalkoztatott saját dolgozóknak, és a kölcsönbeadó által foglalkoztatott kölcsönzött dolgozóknak. 

Sokan vélik úgy, hogy a kölcsönzött dolgozók alacsonyabb bért kaphatnak, mint a saját dolgozók. De nézzük, mit mond az idevágó jogszabály.

Arra vonatkozóan, hogy mennyi bér jár a kölcsönzött dolgozónak, a Munka Törvénykönyve (MT) ad határozott iránymutatást. 
Az egyenlő bánásmód követelményéről szóló fejezetben szerepel, hogy a kikölcsönzés alatt a kölcsönvevővel munkaviszonyban álló dolgozókra irányadó alapvető munka- és foglalkoztatási feltételeket kell biztosítani a kölcsönzött munkavállalók számára is. Ez a kitétel különösen vonatkozik a várandós és szoptató nőkre, a fiatal dolgozók védelmére, a munkabérre (és védelmére), illetve az egyéb juttatásokra, valamint általában az egyenlő bánásmód követelményére.

Fontos, hogy az egyenlő bánásmód szempontjából munkabérnek minősül minden, a munkaviszonyhoz köthető, közvetlenül vagy közvetve adott pénzbeli és nem pénzbeli juttatás, így például az év végi prémium, és a cafeteria is, nem csak a munkabér. (A cafeteriát fizetheti a kölcsönvevő cég is – ilyenkor erről meg kell állapodnia a kölcsönadónak és kölcsönvevőnek a köztük lévő szerződésben.)

Ami az egyenlő bérezés szabályát illeti, van kivétel is. A kölcsönvevőnél csak a foglalkoztatás 181. napjától kell alkalmazni a saját dolgozókkal egyenlő bérezés szabályát a kölcsönzött dolgozókra, amennyiben:
-        a kölcsönzött dolgozó a kölcsönbe adónál határozatlan idejű munkaviszonyban áll, és akkor is kap bért, ha éppen nincs kikölcsönözve,
-        ha a kölcsönzött dolgozó munkaerőpiactól tartósan távol lévőnek minősül (2004. évi CXXIII. törvény 1.§ (2) 1.) és ha
-        a helyi önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságtól, vagy közhasznú szervezettől kölcsönzik ki a dolgozót.

Tehát egyenlő munkáért egyforma bért csak akkor kell fizetni a kölcsönzött és a saját dolgozónak, ha nem a fenti három esetről van szó. 
És hogy mikor egyenlő a munka? Az MT szerint (egyenlő bánásmód követelménye fejezet) akkor, ha egyforma természetű, minőségű, mennyiségű, ha azonosak a munkakörülmények, a szükséges szakképzettség, ha egyforma a fizikai vagy szellemi erőfeszítés, a szükséges tapasztalat, az elvárt felelősség. Figyelembe kell venni a munkaerőpiaci viszonyokat is.

Bizonyos tevékenységeknél lehet, hogy nem túl bonyolult megítélni, egyenlő munkákról van-e szó, amelyekért tehát egyforma bér jár, kölcsönzött és saját dolgozónak. 
De feltehetőleg nem kevés olyan munkavégzés is van, ahol nem egyszerű megmondani, melyik munkák közé lehet kirakni az egyenlőségjelet.

Blog témakörök
Blog archivum