hun eng ger
BaBér a Facebookon

Kinek jár a februári 13. havi nyugdíj, vagy ellátás

2024. Január 16. 12:45 - siteadmin


Mutatjuk, kiknek jár februárban a 13. havi nyugdíj, vagy ellátás és kitérünk azokra is, akiknek nem jár.


A tizenharmadik havi nyugdíjat 2021-től vezették be újra – az első évben februárban még csak egyheti plusznyugdíj érkezett, 2022-ben viszont már megkapták az érintettek a teljes havi járandóságukat pluszban, ahogy 2023-ban is. 
2024-ben is egy teljes havi plusznyugdíj érkezik februárban, amelynek összege a 2024. januártól 6 százalékkal megemelt havi ellátással egyenlő.

Ahogy a Nyugdíjguru precízen kitért rá összefoglalójában, a 13. havi nyugdíj mellett van úgynevezett 13. havi ellátás is – mutatjuk, miben egyezik (jogosultság) és miben különbözik (érintettek köre) egymástól a két fogalom.

13. havi nyugdíjat az kaphat, aki

- öregségi teljes nyugdíjban (ide számít a nők40 is), özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban vagy mezőgazdasági járadékban részesül, feltéve, hogy már 2023-ban is legalább egy napig kapta valamelyik felsorolt ellátást. Ha a felsoroltak közül több ellátást is kap, akkor mindegyikre megilleti a 13. havi nyugdíj is.

13. havi ellátást az kaphat, aki 

- korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, táncművészeti életjáradékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, rokkantsági járadékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban, polgármesterek közszolgálati járadékában, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban, a hadigondozásról szóló törvény alapján járó rendszeres pénzbeli ellátásban, az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelésben vagy juttatásban, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban, nemzeti gondozási díjban, házastársi pótlékban vagy házastárs után járó jövedelempótlékban részesül. Itt is az a szabály, hogy a februári pluszpénz csak akkor jár, ha 2023 legalább egy napján kapta már az érintett valamelyik ellátást, illetve hogy ha valaki többféle ellátást is kap, akkor mindegyikre jár a 13. havi is.

Fentiekből következik, hogy ha valakinek 2024-es dátummal állapították meg a fentiekben felsorolt valamelyik ellátását (tehát legalább egy napra nem volt jogosult már 2023-ban a juttatásra), akkor arra neki 2024-ben még nem jár 13. havi nyugdíj/ellátás.

A 13. havi nyugdíjat/ellátást automatikusan kiküldi a folyósító szerv, a szokásos rendben, és módon, a februári ellátással együtt.

Ha valaki jogosult lenne a 13. havi nyugdíjra/ellátásra, de idén januárban meghal, attól a pluszjuttatás még jár. Azt a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér (egymást követő sorrendben), ezek hiányában pedig az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés véglegessé válása napjától számított egy éven belül. Ebben az esetben a kifizetés nem hivatalból, automatikusan  történik meg, hanem kérelmezni kell.

Blog témakörök
Blog archivum