hun eng ger
BaBér a Facebookon

Változások a társadalombiztosítási közterhekben és ellátásokban 2018. január 1-jétől

2017. November 27. 12:25 - siteadminA napokban döntött a Parlament a szociális hozzájárulási adó-, az egészségügyi hozzájárulás, és a főállású kisadózó ellátási alapjának 2018. január 1-jétől hatályos változtatásáról. Tekintettel arra, hogy a társadalombiztosítási közterhek mértékében 2018. január 1-éig további változtatások nem várhatók, így az alábbi hírlevélben bemutatjuk, hogy 2018-ban miként változik a tb közteherfizetés, továbbá ismertetjük a főállású kiadózók ellátási alapjában valamint a táppénz, gyed maximális összegében bekövetkező változásokat.

Változások a társadalombiztosítási közterhekben


1.1. Szociális hozzájárulási adó

2018. január 1-jétől a jelenlegi 22 százalék helyett 19,5 százalék lesz a szociális hozzájárulási adó mértéke. Ez egyben azt is jelenti, hogy egyes kedvezményeknél 19,5 százalékos kedvezményt kell alkalmazni, míg más kedvezményeknél - pl: 55 év feletti munkavállalók esetén – már 9,75 százalékos kedvezmény alkalmazható 2018. január 1-jétől.

430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet tartalmazza, hogy 2018. január 1-jétől a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére a minimálbér bruttó havi 138 000 forint, míg a garantált bérminimum havi bruttó 180 500 forint lesz. Amennyiben a fenti minimálbér illetve garantált bérminimum nem változik, akkor minimálbér illetve garantált bérminimum kapcsán az alább szociális hozzájárulási adót kell megfizetni:
  • Munkaviszonyban foglalkoztatott személy esetén, 2017-ben bruttó 127 500 forint munkabérnél 28 050 forint szociális hozzájárulási adót kell fizetni, míg 2018-ban bruttó 138 000 forint munkabér kapcsán 26 910 forint lesz a szociális hozzájárulási adó.
  • Munkaviszonyban, 2017-ben bruttó 161 000 forint munkabér esetén 35 420 forint szociális hozzájárulási adót kell fizetni, míg 2018-ban bruttó 180 500 forint munkabér esetén 35 197,5 forint lesz a szociális hozzájárulási adó.
  • Egyéni-, és társas vállalkozó esetén a minimálbér 112,5 százalékát alapul véve 2017-ben ~31 556 forint a szociális hozzájárulási adó, amely 2018-ban ~30 274 forintra csökken. Garantált bérminimum 112,5 százalékát alapul véve 2017-ben 39 847,5 forintról, 2018-ban ~39 597 forintra csökken a szociális hozzájárulási adó.
Azaz akár a minimálbéren (garantált bérminimumon) dolgozó munkavállalót, akár a minimális alapok szerint tb közterhet fizető vállalkozót vesszük alapul megállapítható, hogy jövőre csökken a munkáltatót/vállalkozást terhelő szociális hozzájárulási adó.

1.2. Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés

A kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozás, valamint a szociális szövetkezet, továbbá az 1997. évi LXXX. törvény 39. §-ban meghatározott személy által fizetett havi 7 110 forint (napi összege 237 forint) egészségügyi szolgáltatási járulék 2018. január 1-jétől havi 210 forinttal fog növekedni, azaz havi 7 320 forint (napi összege 244 forint) lesz.

1.3. Egészségügyi hozzájárulás

2018-ban az alábbi jövedelmek után nem 22 százalékos, hanem 19,5 százalékos egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Azaz 2,5 százalékkal csökken az egészségügyi hozzájárulás az adóévben kifizetett, juttatott, az Szja tv. szerinti
  • összevont adóalapba tartozó jövedelemnél az adó (adóelőleg) alap számításánál figyelembe vett jövedelem,
  • külön adózó jövedelmek közül
    • a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások adóalapként meghatározott összege,
    • a kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott összege
után.

Továbbá a jelenleg hatályos szabály alapján, ha a magánszemély adóévben megszerzett, ingatlan bérbeadásból származó jövedelme az egymillió forintot meghaladja, akkor a teljes összeg után - adott értékhatárig – 14 százalékos egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség áll fenn. 2018. január 1-jétől a magánszemélyek ingatlan bérbeadása esetén fizetendő 14 százalékos egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség megszűnik.

Összefoglalva

Járulékok/szocho/eho 2017. év 2018. év Különbség 2017. évhez viszonyítva
nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulékok, munkaerő-piaci járulék együttes mértéke 18,5 százalék 18,5 százalék nincs változás
szociális hozzájárulási adó mértéke
22 százalék

19,5 százalék - 2,5 százalék
egészségügyi szolgáltatási járulék (Tbj. 39. §-ban meghatározott személy, kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozás, szociális szövetkezet által fizetett) 7 110 forint (napi összege 237 forint)
7 320 forint (napi összege 244 forint) + havi 210 forint
+ napi 7 forint

eho: összevont adóalapba tartozó jövedelemnél az adó (adóelőleg) alap számításánál figyelembe vett jövedelem, béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások adóalapként meghatározott összege, kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott összeg után 22 százalék 19,5 százalék - 2,5 százalék
eho fizetés, ha ingatlan bérbeadásból származó jövedelem az egymillió forintot meghaladja 14 százalék, adott értékhatárig nincs fizetési kötelezettség kötelezettség megszűnik.

Változások a társadalombiztosítási ellátások mértékében


2.1. Kisadózók ellátása

A főállású kisadózó – aki az 1997. évi LXXX. törvényben és az 1991. évi IV. törvényben meghatározott ellátásra jogosult - ellátásainak havi alapja 2017-ben 90 000 forint, magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 150 000 forint. 2018-ban ez az ellátási alap 94 400 forintra, magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 158 400 forintra növekszik.

Megjegyzés: Kisadózók kapcsán meg kell jegyezni, hogy 2018. január 1-jétől nem lesz főállású kisadózó az, aki a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, vagy az előzőekben nem említett államokban folytat ez előbbieknek megfelelő tanulmányokat.

Ellátások felső határa

A minimálbér változására tekintettel a táppénz és a gyermekgondozási díj maximális összege is változni fog. Azaz a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét. Ugyanakkor a gyermekgondozási díj összege maximum havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a.

Összefoglalva:

ellátások alapja/maximális mértéke 2017. év
2018. év Különbség 2017. évhez viszonyítva

kisadózó ellátási alapja havi 50 000 forint tételes adófizetés esetén
90 000 forint

94 400 forint + 4 400 forint
kisadózó ellátási alapja havi 75 000 forint tételes adófizetésnél 150 000 forint 158 400 forint + 8 400 forint
táppénz napi felső határa

8 500 forint/nap 9 200 forint/nap + 700 forint/nap
gyermekgondozási díj havi felső határa 178 500 forint/hó 193 200 forint/hó +14 700 forint/hó
.

Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella
Blog témakörök
Blog archivum