hun eng ger
BaBér a Facebookon

Milyen változást eredményezett a minimálbér változása az egészségbiztosítási ellátásokban?

2022. Január 14. 9:05 - siteadminAz egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak egy részénél maximalizálva van az ellátás összege, amely a mindenkori minimálbérhez igazodik. Ugyancsak meghatározó szerepet tölt be a minimálbér az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapításakor is. Mindezek alapján a 2022. évi minimálbérnövekedés kapcsán ismertetjük, hogy az milyen változást eredményezett a szerződés szerinti jövedelmeknél, illetve adott ellátások felső összegénél.

Az 1997. évi LXXXIII. törvény alapján az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai a következők:
 • csecsemőgondozási díj,
 • gyermekgondozási díj,
 • táppénz,
 • örökbefogadói díj.
A fenti pénzbeli ellátások megállapításánál 180, illetve 120 naptári napra jutó jövedelem hiányában a minimálbér kétszeresének harmincad részét (ami idén bruttó 13 333 Ft), illetve adott esetben a minimálbért (ami idén bruttó 200 000 Ft/hó) kell alapul venni. Ha az ellátás alapját a szerződés szerinti jövedelem képezi, akkor is vannak olyan esetek, amikor a minimálbérből kell kiindulni.

A szerződés szerinti havi jövedelem egyéni és társas vállalkozók esetében a jogosultság kezdő napján érvényes kötelező legkisebb munkabér, amely 2021. decemberében még 167 400 forint volt, de 2022. január 1-jétől havi 200 000 forintra nőtt, így esetükben a szerződés szerinti jövedelem 2021-hez képest havi 32 600 forinttal növekedett. Ugyancsak a fentiek alapján változott a szerződés szerinti jövedelem a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (például megbízási, vállalkozási szerződés keretében dolgozó személyek) esetén, ahol a szerződés szerinti jövedelem a 30 napot meg nem haladó biztosítási jogviszony esetén az ellátásra való jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér, egyéb esetben a jogviszony alapjául szolgáló szerződésben meghatározott díj. Biztosított mezőgazdasági őstermelőknél a szerződés szerinti havi jövedelem a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 92 százaléka, amely 2021. decemberében még 154 008 forint volt, de 2022. január 1-jétől havi 184 000 forintra nőtt, így esetükben a szerződés szerinti jövedelem 2021-hez képest havi 29 992 forinttal emelkedett.

Felső határos ellátások

Táppénz és gyermekgondozási díj felső határa, illetve a hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj összege az 1997. évi LXXXIII. törvény alapján a következő:
 • táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét;
 • a gyermekgondozási díj összege legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a;
 • hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj havi összege:
  • felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 70 %-a,
  • mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum 70 %-a.
A minimálbér 2022. évi növekedése a fenti ellátásoknál az alábbi emelkedést eredményezte:

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátása 2021. év
(Alap: bruttó 167 400 Ft/hó)
2022. év
(Alap: bruttó 200 000 Ft/hó)
Különbség 2021. évhez viszonyítva
Táppénz felső határa bruttó 11 160 forint/nap bruttó 13 333 forint/nap + 2 173 forint/nap
Gyermekgondozási díj felső határa bruttó 234 360 forint/hó bruttó 280 000 forint/hó + 45 640 forint/hó
Hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj
(minimálbér alapján)
bruttó 117 180 forint/hó
bruttó 140 000 forint/hó
+ 22 820 forint/hó

Megjegyzés: Hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj (garantált bérminimum alapján) 2021-ben bruttó 153 300 forint/hó volt, amely 2022-ben bruttó 182 000 forint/hó összegre nőtt, amely 2021-hez képest havi 28 700 forint növekedést jelent.

Végezetül meg kell említeni egy szűkebb kört érintő gyermekgondozási díjat, a nevelőszülői gyermekgondozási díjat. A nevelt gyermek után járó nevelőszülői gyermekgondozási díj alapja a gyermekgondozási díjra való jogosultság első napján érvényes minimálbér 55%-a, a gyermekgondozási díj összege a naptári napi alap 70%-a. A minimálbér 55%-a 2021. decemberében még bruttó 92 070 forint volt, amely 2022. január 1-jétől havi bruttó 110 000 forintra nőtt, így a nevelőszülői gyermekgondozási díj alapja 2021-hez képest havi 17 930 forinttal emelkedett.


Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella, közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser

Blog témakörök
Blog archivum