hun eng ger
BaBér a Facebookon

Újabb támogatást kapnak a munkaadók a munkaerőpiaci program keretében

2020. Október 27. 11:44 - siteadminA jelenlegi járványhelyzetben kialakult foglalkoztatási nehézségeknél kiemelt szerepe van az állami támogatásoknak. A kormány döntött a munkaerőpiaci programból nyújtható újabb támogatásról, amely a 25 év alatti, illetve az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók foglalkoztatása esetén igényelhető. 

A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha programrésztvevő állami foglalkoztatási szervnél regisztrált 25 év alatti álláskeresőt vagy alacsony iskolai végzettségű álláskeresőt (továbbiakban együtt: hátrányos helyzetű álláskereső) foglalkoztatnak munkaviszony keretében.

Megjegyzés: A rendelkezés szempontjából hátrányos helyzetű álláskeresők az alábbi személyek:
  • 25 év alatti álláskeresőnek minősülnek a 15 és 24 év közötti életkorú álláskeresők, tehát akik a 25. életévüket még nem töltötték be.
  • Alacsony iskolai végzettségű álláskeresőnek minősülnek a legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők, akiknek nincsen befejezett középfokú iskolai végzettsége.
A támogatási kérelem 2020. október 15. napjától nyújtható be.

A kérelem benyújtásának módja, elbírálásának menete

A kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz kell benyújtani. 

A járási (fővárosi kerületi) hivatal a támogatásáról mérlegelési jogkörben dönt. A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a járási (fővárosi kerületi) hivatal hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek 
  • a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, valamint
  • a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. 
A hátrányos helyzetű álláskeresőt a járási (fővárosi kerületi) hivatal kiközvetíti a munkáltatóhoz, és a foglalkoztatást csak a fenti hatósági szerződés megkötését követően lehet megkezdeni. 

A támogatás időtartama, mértéke

A támogatás folyósítási időtartama: 5 hónap. 

A támogatás mértéke: a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 50%-a, amely maximum havi 100 000 forint lehet a teljes, napi 8 órás munkaidő esetében. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a támogatás arányosítására kerül sor.

Megjegyzés: A támogatás igénybevételével egyidejűleg, adott személy kapcsán fennálló adókedvezmény (például a szociális hozzájárulási adókedvezmény) is érvényesíthető. 

Munkaerőigény bejelentés

Amennyiben ismert a foglalkoztatni kívánt regisztrált hátrányos helyzetű álláskereső személye, akkor a kérelemben fel kell tüntetni az adatait és ebben az esetben nem kell „Munkaerőigény bejelentő” lapot benyújtani a munkáltatónak a járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz. 

Ha még nem ismert az álláskereső személye, abban az esetben a munkáltatónak vállalnia kell, hogy a kérelem beadásával egyidejűleg munkaerőigényét is bejelenti a járási (fővárosi kerületi) hivatalnak. 

Létszámtartási és bővítési kötelezettség

Támogatás akkor adható, amennyiben a kérelem napján meglévő statisztikai állományi létszám azonos vagy nagyobb, mint 2020. október 15. napján meglévő statisztikai létszám.

Mindezek alapján a munkaadónak vállalnia kell, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt sem közös megegyezéssel, sem a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a résztvevő munkaviszonyát, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát, valamint a munkaadó vállalja, hogy a határozott idejű munkaviszony azonnali hatályú felmondásával sem él.

Létszámnövekedés: Az álláskereső foglalkoztatásának 2020. október 15. napján, vagyis a hirdetmény a munka.hu oldalon történő megjelenésének napján érvényes, a 3/2010. (IV. 2.) KSH közlemény alapján számolt statisztikai állományi létszámához viszonyítva a munkavállalói létszám növekedését kell eredményeznie azzal, hogy minden részmunkaidős 1 főnek számít. 

A támogatás részletes tájékoztatása elérhető a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, azaz a munka.hu oldalán.


Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella, közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser


Nyitókép: You X Ventures / Unsplash

Blog témakörök
Blog archivum