hun eng ger
BaBér a Facebookon

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér

2020. Augusztus 11. 11:18 - siteadminMagyarországon az egészségügyi szolgáltatásokról sokáig az OEP rendelkezett adatokkal. 2017. november 1-jétől azonban fokozatosan épül ki és bővül – az OEP (azaz jelenleg a NEAK) adatbázisával párhuzamosan – az egészségügyi adatok új „tárháza”, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér. 

Sokan akkor találkozhattak először ezzel az adatbázissal, amikor a patikákban a gyógyszereiket elektronikus vény alapján válthatták ki, azaz nem kellett papír alapú vényt használniuk. Tekintettel arra, hogy ma már az igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokat vagy labor eredményeket is ezen a szolgáltatási felületen tekinthetjük meg, így szükségesnek látom, hogy egy rövid tájékoztatást adjak arról, hogy mit is tartalmaz az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér a beteg illetve ellátott személy részére.

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez kezdetben csak a tb finanszírozott háziorvosi szolgálatoknak, járó- és fekvőbeteg-ellátó intézményeknek és a gyógyszertáraknak kellett csatlakozniuk. Jelenleg már a magán egészségügyi szolgáltatóknak is ebben a Térben kell rögzíteniük az általuk nyújtott ellátásokat.

Ha jogszabályban szeretnénk tájékozódni az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térről, akkor elsősorban a 1997. évi XLVII. törvényben és 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendeletben találunk részletes szabályokat. Ha interneten szeretnénk rövid tájékoztatást kapni, akkor az eeszt.gov.hu oldalon tudunk bővebb információhoz jutni. Azt azonban, hogy milyen egészségügyi adatainkat tartják nyilván, és hogyan rendelkezhetünk arról, hogy ki férjen hozzá ezen adatainkhoz, az alábbiakban részletezem.

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben tárolt egészségügyi adatainkat úgy érhetjük el, hogy ügyfélkapunkon keresztül belépve a TAJ számunkat meg kell adni. Ezt követően a következő adatainkról tájékozódhatunk:

Egészségügyi dokumentáció 

Itt kerül rögzítésre 
  • a fekvőbeteg-szakellátásban kiállított zárójelentés,
  • a járóbeteg-szakellátásban kiállított ambuláns lap,
  • szövettani és patológiai leletek,
  • laborleletek,
  • képalkotó diagnosztikai ellátások leletei,
  • műtéti leírások.
Az ellátásban résztvevő orvos, egészségügyi szolgáltató, illetve egészségügyi hatóság a fenti egészségügyi dokumentumokat a következő célból kezelheti: egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, az érintett egészségi állapotának nyomon követése, a népegészségügyi-, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele.

Eseménykatalógus

Minden olyan egészségügyi ellátás megtalálható ebben a részben, amelyeket a beteg járó-, és fekvőbeteg szakellátó intézményekben vagy a háziorvosi szolgálatoknál vett igénybe. Ennek keretében megtalálható a beteg adott adatin túl  az igénybe vett egészségügyi szolgáltatás, annak típusa, időpontja és az ehhez kapcsolódó egyéb adatok és dokumentumok, valamint az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató.

A beteg halálát követő 5 évig őrzi meg az egészségügyi szolgáltató a fenti adatokat.

Megjegyzés: Az egészségügyi szolgáltató az eseménykatalógusba már szolgáltatott hibás adatot adott időn belül köteles kijavítani vagy törölni.

Egészségügyi profil

Az egészségügyi kezelést/diagnosztizálást végző orvos ezen a felületen 
  • rögzíti az allergiás, nem allergiás figyelmeztetéseket, kórtörténetet, adott problémákat, gyógyszerelést, életmódot, várandósságot, és 2019. január 1-jétől a vércsoportot is (meg kell említeni, hogy ennek az adatnak a megjelenítése már indokolt volt), valamint
  • megjelöli az adat rögzítésének alapjául szolgáló eseményt, okot adó körülményt vagy dokumentumot is.
Az egészségügyi profilban rögzített adatokban bekövetkezett változás esetén a kezelőorvos vagy háziorvos az adatot módosíthatja, de ez esetben az egészségügyi profilban rögzített bejegyzés javítást vagy módosítást indokolni kell.

Milyen intézkedéseket tehet a beteg az egészségügyi profilja kapcsán?

A beteg jogosult megtiltani, hogy a fenti adatait a kezelőorvosa, háziorvosa vagy az állami vérellátó szolgálat rögzítse. Továbbá az  érintett személy írásban kérheti az  egészségügyiprofil-nyilvántartásba bejegyzett adatának javítását – amikor a  téves adatról tudomást szerzett, innen számított 30 napon belül – az azt bejegyző orvostól, az állami vérellátótól, illetve a működtetőtől.

Meg kell jegyezni, hogy az egészségügyi profilban rögzített adatokat az érintett halála után 5 évvel helyreállíthatatlanul törölni kell.

Elektronikus vény (E-recept)

A 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet rendelkezik az elektronikus vényről. Elektronikus vény kiállításakor az orvos a gyógyszert a TAJ vagy ennek hiányában más, az érintett azonosításához használt, személyazonosításra alkalmas okmány számának megjelölésével rendeli. A már rögzített elektronikus vényt javítani nem lehet, azt a kiállító orvos – a változtatás okának megjelölésével – visszavonja.

Megjegyzés: Jelenleg továbbra is lehet gyógyszert, gyógyászati segédeszközt papíralapú vényen/felírási igazoláson rendelni. 

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben a hagyományos úton (papír alapon) felírt vények azonban csak a kiváltott receptek között jelennek meg, mivel azokat a patika viszi fel a rendszerbe a kiváltás során.

További szolgáltatás, amely még fejlesztés alatt áll, az elektronikus beutaló alkalmazása. Azaz a beutalók is majd elektronikusan kerülnek rögzítésre az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben.

Digitális önrendelkezés

A beteget egészségügyi adatai kapcsán ún. önrendelkezési jog illeti meg. 

A digitális önrendelkezés lehetőséget ad, hogy az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér által kezelt egészségügyi adataihoz történő hozzáférést a beteg/ellátott személy szabályozza. Azaz az  Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér Digitális Önrendelkezés részében a beteg/ellátott személy korlátozhatja azok körét, akik adatait megismerhetik, illetve teljes körűen meg is tilthatja adatainak megismerését. A kezelőorvosok számára megjelenített adatok tehát függnek a digitális önrendelkezés során tett beállításoktól, engedélyektől, illetve korlátozásoktól.

A fenti önrendelkezés rögzítését követően 24 órán belül érvénybe lépnek a nyilatkozatban történő hozzáférést korlátozó vagy engedélyező szabályok.

Továbbá a betegnek/ellátott személynek lehetősége van arra, hogy folyamatosan nyomon kövesse, ki kért hozzáférést az adataihoz. Azaz a fenti szolgáltatás keretében a beteg/ellátott a közvetlen hozzáférési felület útján tájékoztatást kaphat arról, hogy mely ágazati felhasználó vagy annak szervezeti egysége végzett vagy kísérelt meg az adataira vonatkozó adatkezelési műveletet végezni.


Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella, közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser

Blog témakörök
Blog archivum