hun eng ger
BaBér a Facebookon

Éves mérlegbenyújtás elmulasztása = cégtörlés

2010. Április 15. 10:00 - admin

A májusi végi határidő elmulasztása az adószám felfüggesztésével vagy akár a cég megszüntetésével is járhat.

A legutóbbi időkig évente 50-80 ezer cég szegte meg a számviteli- és cégtörvényt, amely minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó számára előírta, hogy éves beszámolóját az adott üzleti év mérleg-fordulónapjától számított 150 (bizonyos esetekben 180) napon belül letétbe helyezze és közzétegye.

Tavaly nyár óta ellenőrzi az APEH a teljesítést, amelyet a vállalkozások a kormányzati portálon (ügyfélkapun) keresztül, elektronikus úton nyújthatják be a Céginformációs Szolgálat részére.

Az APEH az előírt határidőt követő 30 napon belül felszólítja a vállalkozást, hogy pótolja a mulasztást, amelyre 15 munkanapja van. E határidő lejártával 60 napra felfüggeszti a vállalkozás közösségi adószámát, és erről hirdetményt tesz közzé honlapján. Valamint értesíti az illetékes cégbíróságot, amely bejegyzi a cégjegyzékbe a felfüggesztés tényét, illetve a kapcsolódó határozat jogerőre emelkedésének időpontját is.

A cég így számos adójogosultságtól esik el (pl. adó-visszaigénylési, adó-visszatérítési, költségvetési támogatás-igénylési jog), de adókötelezettségeit ez idő alatt is teljesítenie kell. Amint azonban orvosolja mulasztását, az adóhivatal megszünteti az eljárást.

Ha azonban a 60 napos határidő lejártáig sem pótolja a hiányosságokat, az APEH automatikusan kezdeményezi a cég megszűntté nyilvánítását, illetve a társaság cégjegyzékből való törlését a cégbíróságnál.

Ha a társaságot felszámolják és a cégvezető nem tudja bizonyítani, hogy a felszámolással fenyegető helyzet bekövetkezése után a hitelezők érdekeket szem előtt tartva látta el az ügyvezetést, akkor a ki nem elégített hitelezői követelések megtérítésére is kötelezhető. Aki nem teljesíti fizetési kötelezettségét, öt évig nem lehet más társaság vezető tisztségviselője.

Ha a cégbírák a bejegyzett székhelyre kiküldött végzéseket ismeretlen jelzéssel visszakapják, akkor nincs értelme a végelszámolásnak, így megszüntetésre irányuló eljárást indítanak - egyebek között a tagok keresésével, vagyonfeltárással.

 

Blog témakörök
Blog archivum