hun eng ger
BaBér a Facebookon

BABÉR BEVEZETÉSE PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL!

2016-10-27 10:41
Olyan pályázatokra szeretnénk felhívni a figyelmét, mellyel bővítheti, illetve korszerűsítheti vállalkozását pályázati forrásokból! Olyan területeket érintenek az alábbi kiírások, mellyel a vállalat termelési kapacitását növelheti, illetve informatikai folyamatait korszerűsítheti. Stratégiai partnerünkkel a pályázatok kiválasztásától kezdve, a pályázati dokumentáció elkészítéséig, a teljes folyamatban segítséget tudunk nyújtani.


I. Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása (A felhívás kódszáma: GINOP-3.2.2-8.2.4-16)

1. A pályázat célja

A hazai kkv-k innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának növelése, az infokommunikációs technológiák (IKT), eszközök, alkalmazások és szolgáltatások készségszintű és professzionális használatának erősítése.

2. Támogatást igénylők köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások
- minimum 1 lezárt üzleti év 
- minimum 2 fő éves statisztikai állományi létszám az utolsó lezárt üzleti évben 
- kettős könyvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég 

3. A projekt keretében támogatható tevékenységek
  
Pályázni az alábbi célterületekre együtt és külön-külön is, több funkcionális területet érintve is lehetséges (bizonyos feltételekkel). 

„A” célterület: 
Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása - on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver) 

Funkcionális területek: 

1. Vállalati CRM, értékesítés terület 
2. Gyártási terület 
3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés 
4. Kontrolling és döntéstámogatás 
5. Beszerzési, logisztikai terület 
6. Táv- és csoportmunka támogatás 
7. Pénzügyi, számviteli terület 
8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) 
9. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás 
10. Internetes megjelenés (Vállalati portál) 
11. Munkafolyamat-irányítási rendszer (workflow) 
12. Elektronikus iratkezelési rendszer 
13.a Kiegészítő - Tudásmenedzsment specializált rendszer 
13.b Kiegészítő - Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer 
13.c Kiegészítő - RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer 

 Támogatható tevékenységek: 

 Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák

(1) Bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges informatikai eszközök beszerzése 
(2) Bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges immateriális javak beszerzése 
(3) Bevezetésének szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenység 
(4) Nyilvánosság biztosítása (önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó) 


 „B” célterület: 
Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése 

Funkcionális területek: 

1. Vállalati CRM, értékesítés terület 
2. Gyártási terület 
3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés 
4. Kontrolling és döntéstámogatás 
5. Beszerzési, logisztikai terület 
6. Táv- és csoportmunka támogatás 
7. Pénzügyi, számviteli terület 
8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) 
9. Internetes megjelenés (Vállalati portál) 
10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow) 
11. Elektronikus iratkezelési megoldás 
12. Tudásmenedzsment specializált megoldás 
13. Online (elektronikus) fizetési megoldás 
14. Szolgáltatásmenedzsment 

Kapcsolódó támogatható tevékenységek: 

(1) Felhőalapú és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenység 
(2) Nyilvánosság biztosítása (önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó) 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 2016. évben összesen: 
Vissza nem térítendő támogatás: 17,5 Mrd Ft + Visszatérítendő támogatás (támogatott hitel): 21,875 Mrd Ft 

Elszámolható összköltség: 
Max. 80 millió Ft (de max. előző évi árbevétel); melyből 
- Önrész: 5-10% 
- Vissza nem térítendő támogatás: 35-40% 
- Visszatérítendő támogatás (támogatott hitel): 55% 
Magasabb vissza nem térítendő támogatási arány (40%) feltétele: „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés és minősített infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer beszerzése (info: www.vallakozzdigitalisan.hu) 

Önrész: 
Min. az elszámolható összköltség 5%-a. 
(Igazolása csak pozitív támogatói döntés esetén, előlegigényléskor/az első kifizetési igényléskor szükséges.) 

Igényelhető támogatási összeg: 
Vissza nem térítendő támogatás igényelhető összege: 
- „A” célterület: 1 - 16 millió Ft 
- „B” célterület: 1 - 8 millió Ft 
- „A” és „B” célterület együtt: 1 - 24 millió Ft 

Visszatérítendő támogatás (=támogatott hitel) igényelhető összege: 
- „A” célterület: 1 - 25 millió Ft 
- „B” célterület: 1 - 12,5 millió Ft 
- „A” és „B” célterület együtt: 1 - 37,5 millió Ft 

Biztosíték: nem szükséges 

Előleg: igényelhető a vissza nem térítendő támogatás 50%-áig, de max. 12 millió Ft 

Elszámolható költségek (adott célterület elszámolható összköltségén belül): 

A” célterület 

Beruházási költségek: 
1) Immateriális javak beszerzése: üzleti alkalmazás, szoftver licensz díjak (min. 40%) 
2) Eszközbeszerzés: IT és telekommunikációs eszközök: (max. 20%) 
- Hardver eszközök (egyenként min. nettó 30 ezer Ft) 
- Hálózati eszközök 
- Okostelefonok és tabletek (darabszám max. létszám 50%-a; egyenként max. nettó 120 ezer Ft; max. 10%) 

Szakmai szolgáltatások költségei: 
1) Szakértői szolgáltatás: (10-50%; max. nettó 96 ezer Ft/embernap) 
Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi rendszerek, megoldások 
- Bevezetéséhez kapcsolódó szolgáltatások (specifikációk elkészítése, tanácsadás, testre szabás, telepítés, konfigurálás, tesztelés, integráció, migráció) 
- Implementálásához igénybe vett oktatás, betanítás illetve a kapcsolódó e-learning tananyagok igénybevétele 
- Implementálásához igénybe vett IT és telekommunikációs eszközök kapcsán felmerült szaktanácsadás 
2) Nyilvánosság (max. 0,5%) 

B” célterület 

Szakmai szolgáltatások költségei: 
1) Szakértői szolgáltatás: (max. 25%; max. nettó 96 ezer Ft/embernap) 
Felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások 
- Bevezetéséhez kapcsolódó infokommunikációs szolgáltatások (specifikációk elkészítése, tanácsadás, testre szabás, telepítés, konfigurálás, tesztelés, integráció, migráció) 
- Implementálásához igénybe vett oktatás és betanítás illetve a kapcsolódó e-learning tananyagok igénybevétele 
2) Igénybe vett infokommunikációs szolgáltatás: Felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások szolgáltatásbérleti díja (max. 24 hónap időtartamban) 
3) Nyilvánosság (max. 0,5%) 

Figyelem! Nem támogatható a közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

4. Kérelmek benyújtása
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 2-től 2018. november 2-ig lehetséges. 

A pályázat keretén belül BaBér ügyviteli rendszerünk ingyenesen is bevezethető!


II. Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (A felhívás kódszáma: GINOP 1.2.2-16)

1. A pályázat célja

A KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

2. Támogatást igénylők köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások.

3. A projekt keretében támogatható tevékenységek

A szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen megvalósuló beruházások esetében kizárólag feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek. A szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló beruházások a fejlesztendő tevékenység korlátozása nélkül támogathatóak.
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása 
b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával
c) Információs technológia-fejlesztés 
d) Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés

Figyelem! Nem támogatható a közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

4. Igényelhető vissza nem térítendő támogatás: 5-25 m Ft, előleg mértéke max. 50%

5. Kérelmek benyújtása

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 15-től 2018. november 15-ig lehetséges.


III. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (A felhívás kódszáma: GINOP 1.2.1-16)

1. A pályázat célja

A kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítása, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtése, fenntartására.

2. Támogatást igénylők köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások

3. A projekt keretében támogatható tevékenységek

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával
c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás
d) Információs technológia-fejlesztés 
e) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Figyelem! Nem támogatható a közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

4. Igényelhető vissza nem térítendő támogatás: 25-250 m Ft, előleg mértéke max. 50%

5. Kérelmek benyújtása

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 15-től 2018. november 15-ig lehetséges.


Amennyiben bármely pályázat felkeltette érdeklődését, forduljon munkatársainkhoz elérhetőségeinken!

TB NAPTÁR 2022

 

 

Babér bérprogram demo letöltés

2022. Október
H K Sz Cs P Sz V
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

Feliratkozás a hírlevélre


Kérjük írja be a képen látható betűket, számokat:

[ Másik képet kérek ]
Az adatokat bizalmasan kezeljük, az Ön beleegyezése nélkül adatait harmadik félnek tovább nem adjuk. Hírlevelünkről itt bármikor leiratkozhat.