hun eng ger
BaBér a Facebookon

Egyenesbe kerül az elektronikus cégbejegyzés

2008. Szeptember 12. 10:00 - admin

Míg a július 1-jét követő indulás után napi 200 hibabejelentés érkezett az ügyfélszolgálatokhoz, addig ma már alig 10.

Bár kezdetben előfordult, hogy az egyszerűsített cégbejegyzés tovább tartott a törvényben előírt egy óránál, mivel a technika ördöge néhányszor megtréfált a cégbíróság munkatársait. A félnapos leállások ma már nem jellemzőek, mi több, az elektronikus cégbejegyzés valamennyi mozzanatában folyamatos javulás tapasztalható.

Havonta mintegy 50 ezer elektronikus cégbejegyzés kérelem érkezik be a cégbíróság részére. Ebből kezdetben csaknem 40 százalékot tett ki az automatikusan elutasított kérelmek aránya, addig ez a számarány mára 7 százalék alá csökkent.

Az automatikus elutasítás nagyrészt abból fakad, hogy az érintettek nem megfelelően töltik ki illetve küldik el az elektronikus cégbejegyzés kérelmeket a cégbíróság felé. Holott az IRM honlapján ingyenesen letölthető az elektronikus kérelmek kitöltését szolgáló intelligens nyomtatvány kitöltő program, amely önellenőrzési funkciót is tartalmaz.

A Cégbíróság munkája

Az új rendszer módosítja a Cégbíróság működését is, miután ezentúl több idejük marad a bíráknak az érdemi munkára, így többet tudnak foglalkozni a törvényességi felügyelettel, míg a cégbejegyzés inkább regisztrációs jellegűvé válik.

A bíróság csak azt vizsgálja tehát, hogy a törvény által előírt, az elektronikus cégbejegyzés kérelemhez mellékelt okiratokat csatolta-e a jogi képviselő, azt azonban nem nézi, hogy a mellékletek megfelelnek-e a jogszabályoknak, avagy sem, ezért a jogi képviselő a felelős.

Amennyiben a Cégbíróság az elektronikus cégbejegyzés kérelemről az érkezését követő egy munkaórán belül érdemben nem határoz, úgy a Cégbíróság vezetője a határidő lejártát követően, legkésőbb egy munkanapon belül hivatalból intézkedik az elektronikus cégbejegyzés kérelem elbírálásáról. Az elektronikus cégbejegyzés a következő munkanapon a törvény erejénél fogva létrejön, az elektronikus cégbejegyzés kérelem szerinti tartalommal.

Kezdeti gyermekbetegségei ellenére mégiscsak fordulatot hozott az elektronikus cégeljárás bevezetése. A cél az online ügyintézés fokozatos bevezetése mind a közigazgatásban, mind az igazságszolgáltatásban, így napirenden van a földhivatali ügyintézés, valamint a közbeszerzési eljárások elektronizálása is.

 

Blog témakörök
Blog archivum