hun eng ger
BaBér a Facebookon

Soft Consulting Blog

Egyenesbe kerül az elektronikus cégbejegyzés

2008. Szeptember 12. 10:00 - admin

Míg a július 1-jét követő indulás után napi 200 hibabejelentés érkezett az ügyfélszolgálatokhoz, addig ma már alig 10.

Bár kezdetben előfordult, hogy az egyszerűsített cégbejegyzés tovább tartott a törvényben előírt egy óránál, mivel a technika ördöge néhányszor megtréfált a cégbíróság munkatársait. A félnapos leállások ma már nem jellemzőek, mi több, az elektronikus cégbejegyzés valamennyi mozzanatában folyamatos javulás tapasztalható.

Havonta mintegy 50 ezer elektronikus cégbejegyzés kérelem érkezik be a cégbíróság részére. Ebből kezdetben csaknem 40 százalékot tett ki az automatikusan elutasított kérelmek aránya, addig ez a számarány mára 7 százalék alá csökkent.

Az automatikus elutasítás nagyrészt abból fakad, hogy az érintettek nem megfelelően töltik ki illetve küldik el az elektronikus cégbejegyzés kérelmeket a cégbíróság felé. Holott az IRM honlapján ingyenesen letölthető az elektronikus kérelmek kitöltését szolgáló intelligens nyomtatvány kitöltő program, amely önellenőrzési funkciót is tartalmaz.

A Cégbíróság munkája

Az új rendszer módosítja a Cégbíróság működését is, miután ezentúl több idejük marad a bíráknak az érdemi munkára, így többet tudnak foglalkozni a törvényességi felügyelettel, míg a cégbejegyzés inkább regisztrációs jellegűvé válik.

A bíróság csak azt vizsgálja tehát, hogy a törvény által előírt, az elektronikus cégbejegyzés kérelemhez mellékelt okiratokat csatolta-e a jogi képviselő, azt azonban nem nézi, hogy a mellékletek megfelelnek-e a jogszabályoknak, avagy sem, ezért a jogi képviselő a felelős.

Amennyiben a Cégbíróság az elektronikus cégbejegyzés kérelemről az érkezését követő egy munkaórán belül érdemben nem határoz, úgy a Cégbíróság vezetője a határidő lejártát követően, legkésőbb egy munkanapon belül hivatalból intézkedik az elektronikus cégbejegyzés kérelem elbírálásáról. Az elektronikus cégbejegyzés a következő munkanapon a törvény erejénél fogva létrejön, az elektronikus cégbejegyzés kérelem szerinti tartalommal.

Kezdeti gyermekbetegségei ellenére mégiscsak fordulatot hozott az elektronikus cégeljárás bevezetése. A cél az online ügyintézés fokozatos bevezetése mind a közigazgatásban, mind az igazságszolgáltatásban, így napirenden van a földhivatali ügyintézés, valamint a közbeszerzési eljárások elektronizálása is.

 Hozzászólás 0 hozzászólás

Mégis maradnak a TEÁOR számok

2008. Szeptember 4. 10:00 - admin

Mint a népmesében: lesznek is, meg nem is.

A Napi Gazdaság szerint téves volt Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter bejelentése, miszerint a kormány eltörli a TEÁOR számokat, hiszen uniós kötelezettség az egységes rendszer alkalmazása.

A minisztérium honlapján valóban csak egyszerűsítés szerepel, azaz a vállalkozások nem találkoznak majd ezzel a rendszerrel, de a vállalkozás alapításakor a jelenlegi szabályoknak megfelelően a cégbíróságoknak be kell jelenteni a főtevékenységhez tartozó TEÁOR-számot.

Az még kérdéses, hogy a tárcánál tudják-e, hogy mit cselekszenek?Hozzászólás 0 hozzászólás

Takarítsa meg cége a tanácsadói díjakat és adatbázis-vásárlási költségeket egyszerűsített nyilvántartással!

A 18/2003 PM rendelet értelmében, ha egy szerződésben szereplő ügylet értéke általános forgalmi adó nélkül számított szokásos piaci áron nem haladja meg az 50 millió forintot, egyszerűsített nyilvántartás készíthető.

Fontos szabály, hogy az összeghatárnak való megfelelés vizsgálatakor azoknak az ügyleteknek az értékét, amelyek a PM rendelet szerint összevonhatók lennének, – függetlenül az összevonás tényétől – összevontan kell számítani.

Több szállításra vonatkozó (keret) szerződések vagy határozatlan időre megkötött szerződések esetén, amikor a szerződés lejártáig nem állapítható meg egyértelműen, hogy a szerződés alapján megvalósult ügyletek értéke meghaladja-e az 50 millió forintos összeghatárt, nem készíthető egyszerűsített nyilvántartás.

Abban az esetben azonban, ha a nyilvántartás elkészítéséig a szerződés megszűnt, és megállapítható, hogy a szerződéses érték nem haladja meg az összeghatárt, készíthető egyszerűsített nyilvántartás.

Kerényi Máté Fülöp írása, Kolchis Kft.

Hozzászólás 2 hozzászólás
Lapozás: [1] [2]
Blog archivum