hun eng ger
BaBér a Facebookon

A munkáltató 2022. évi közterhei

2021. December 31. 11:29 - siteadmin2021-ben a munkáltatót a munkaviszony alapján a következő fizetési kötelezettségek terhelik: a munkavállaló keresőképtelensége esetén fizeti a betegszabadságot, adott esetben a táppénz-hozzájárulást (táppénz egyharmad), a szociális hozzájárulási adót, a szakképzési hozzájárulást és a rehabilitációs hozzájárulást. Hogyan alakulnak ezek a közterhek 2022-ben?

Betegszabadság és táppénz-hozzájárulás

2022. január 1-jétől nem változik sem a 2012. évi I. törvényben (Mt.) szabályozott betegszabadság, sem a 2019. évi CXXII. törvényben (Tbj.) foglalt táppénz egyharmad szabálya. 

Megjegyzés: Továbbra is 2019. évi CXXII. törvény 2. melléklet tartalmazza elszámolási szabályokat táppénz egyharmad kapcsán.

Szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás

A 231. számú Magyar Közlönyben (2021. évi CXXXI. törvényben) jelentek meg azok a módosítások, amelyek 2022. júliusáról 2022. január 1-éjére hozták előre a szakképzési hozzájárulás megszűnésével kapcsolatos szocho módosításokat. 

Talán a legjelentősebb változás, hogy 2022. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó 15,5 százalékról 13 százalékra csökken. Ezzel egyidejűleg megszűnik a szakképzési hozzájárulás. Erre tekintettel a munkáltatót 2021-ben terhelő befizetés – 15,5 százalék szociális hozzájárulási adó, és 1,5 százalék szakképzési hozzájárulás alapján – 17 százalékról 13 százalékra csökken. 

2022. január 1-jétől lépnek hatályba a szakirányú oktatás és a duális képzés szociális hozzájárulási adókedvezmények, amelyek a következők:
A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget – a már meglévő szociális hozzájárulási adókedvezményeket követő sorrendben – csökkentik a következő kedvezmények:

a) Az állam, illetve szakképzési megállapodással vagy együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott 
  • szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, illetve 
  • felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyenként a szakirányú oktatás, illetve 
  • szakiskolával tanulói jogviszonyban álló tanulónként a nevelés-oktatás 
arányosított önköltsége alapján az egy munkanapra vetített mérték és – a szakképző intézményben, illetve a szakiskolában teljesített oktatási nap és az olyan munkanap kivételével, amire tekintettel a tanuló, illetve a képzésben részt vevő munkabérre nem jogosult – a tárgyhónap munkanapjai számának szorzataként számított összege, 

b) Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgát tett – legalább hat hónapos időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződésre tekintettel – a fenti a) pontban foglaltak alapján jogszerűen igénybe vett adókedvezmény 20 százalékának megfelelő összeg.

c) Hallgatónként a duális képzés és gyakorlatigényes alapképzési szak arányosított alapnormatívája alapján az egy munkanapra vetített mérték és a tárgyhónapban ténylegesen teljesített képzési napok számának szorzataként számított összege.

A fentiektől eltérően, ha a felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személy a szakirányú oktatásban a szakképzési munkaszerződéssel párhuzamosan fennálló foglalkoztatásra irányuló más olyan jogviszonya mellett vesz részt, amelyben a foglalkoztató a duális képzőhelytől eltérő harmadik személy, az adófizetési kötelezettség az a) és b) pont szerinti összeg 50 százalékával csökkenthető.

Rehabilitációs hozzájárulás 

Rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie a munkaadónak akkor, ha az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladja a 25 főt, de az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám 5 százalékát.

A rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján (azaz 2022-ben bruttó 200 000 forint) a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év, amely 2022-ben 1 800 000 forint/fő/év. Ha például 100 főt foglalkoztató munkáltató összesen két fő megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztat, akkor éves szinten 5 400 000 forint rehabilitációs hozzájárulást köteles fizetni.


Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella, közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser

Blog témakörök
Blog archivum