hun eng ger
BaBér a Facebookon

Jövő évi változások az utazási költségtérítésben

2021. November 26. 16:36 - siteadmin


Ha a beteg tb támogatottan veszi igénybe többek között az orvosi, gyógyászati ellátásokat, akkor adott esetben a távolsági utazásához támogatást kaphat a kormányhivatal egészségbiztosítási szervétől. Erre a támogatásra nem csak az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő beteg, hanem akár annak kísérője is igényt tarthat. Az alábbiaban összefoglaljuk, hogy a fenti utazási kötségtérítésben milyen változások lesznek 2022. január 1-jétől. 

Az utazási költségtérítésnek három típusa különíthető el:
 • utazási utalvány;
 • gépkocsival történő utazás;
 • utazási költségtérítési utalvány.
Jövőre nem a fenti három támogatási formában, hanem az utazási költségtérítéssel igénybe vehető ellátások, és az arra jogosultak köre bővül. 
A hatályos szabály alapján a járóbeteg-szakellátásra, a fekvőbeteg-gyógyintézetbe, továbbá gyógyászati ellátásra, rehabilitációra beutalt biztosítottat utazási költségeihez támogatás illeti meg, ha az ellátást távolsági járattal veszi igénybe. Ugyanakkor 2022. január 1-jétől 
 • fogászati szakellátás igénybevétele esetén is, továbbá
 • a fenti szolgáltatások beutaló nélküli igénybevétele esetén is 
fogják biztosítani az utazási támogatást.

További változások 

Nem csak a beteg lakóhelyéhez vagy tartózkodási helyéhez közelebb eső szolgáltató kapcsán jár a támogatás, hanem ez akkor is nyújtható, ha a szolgáltatást a beteg szállásához (például munkásszállás) közelebb eső szolgáltatónál veszik igénybe. Azaz, többek között akkor is jár a támogatás, ha 
 • a szolgáltatás igénybevétele olyan egészségügyi szolgáltatónál történik,
  • amely a biztosított területi ellátására kötelezett, vagy
  • amely a fenti egészségügyi szolgáltatónál a biztosított lakóhelyéhez vagy tartózkodási helyéhez, illetve szállásához közelebb esik, ha az oda történő beutalásba a biztosított beleegyezett, illetve ha az egészségügyi szolgáltatást ott vette igénybe, vagy
 • a megfelelő feltételekkel rendelkező, bármely más – a biztosított lakóhelyéhez vagy tartózkodási helyéhez, illetve szállásához legközelebb eső – egészségügyi szolgáltatóhoz történő beutalás, valamint a szolgáltatás ezen egészségügyi szolgáltatónál történt igénybevétele esetén, ha az egészségügyi szolgáltató által nyújtott ellátás biztosítására a fenti bekezdésben foglalt egészségügyi szolgáltatók szakmai indokok alapján nem alkalmasak;
 • a biztosított a gyógyászati segédeszköz próbájánál, illetve kiszolgáltatásánál a gyógyászati segédeszközt a lakóhelyéhez vagy tartózkodási helyéhez, illetve szállásához legközelebb eső, a rendelt gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására az egészségbiztosítóval szerződött forgalmazónál szerzi be;
 • a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló szervezett szűrővizsgálat igénybevételével kapcsolatban merült fel az utazás. 
Megjegyzés: A szűrővizsgálat kapcsán meg kell említeni, hogy jövőre már nem lesz az utazási költségtérítési támogatásnál előírt feltétel, hogy a szűrővizsgálatot behívás (szűrővizsgálati behívó) alapján kell igénybe venni.

További változás, hogy 2022-ben a módosítás kiterjeszti a támogatást igénybe vehetők körét a nem Magyarországon élőkre. 2022. január 1-jétől az egészségügyi szolgáltatóhoz külföldi lakóhelyről vagy tartózkodási helyről utazó biztosítottak a lakóhelyükhöz vagy tartózkodási helyükhöz legközelebb eső határátkelő és az egészségügyi szolgáltató telephelye közötti útvonalra jogosultak lesznek támogatásra. 

2022. január 1-jétől meghatározott feltételek fennállása esetén az elektronikus úton benyújtott utazási költségtérítési támogatás iránti kérelmet az egészségbiztosító automatikus döntéshozatali eljárásban bírálja el azzal, hogy az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelemnél a biztosított lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, magyarországi lakcím hiányában a fővárosban eljárásra jogosult egészségbiztosító jár el.


Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella, közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser


 


Blog témakörök
Blog archivum