hun eng ger
BaBér a Facebookon

Veszélyhelyzet kapcsán a kifizetőkre, az egyéni vállalkozókra és a kisadózókra vonatkozó újabb mentességek

2021. Március 17. 14:10 - siteadmin2021. március 5-én jelent meg a Magyar Közlöny 37. számában, hogy a jelenlegi veszélyhelyzetben melyek azok az újabb tevékenységi körök, amelyek kapcsán a kifizetők, kisadózók támogatásban, illetve adott közterhek kapcsán mentességben részesülnek. 

Köztehermentesség

Az alábbi új tevékenységi körök esetében 2021. márciusában nem kell megfizetni 
  • a szociális hozzájárulási adót munkaviszonyban álló személy, valamint  egyéni és társas vállalkozó után, továbbá  
  • a szakképzési hozzájárulást és a rehabilitációs hozzájárulási előleget, valamint 
  • a tételes adót, ha a kisadózó 2021. február hónapjában már a kisadózó törvény hatálya alá tartozott. (A mentesség nem befolyásolja a főállású kisadózó társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét, és nem csökkenti az évi 12 millió forintos értékhatárt sem.)
A 2021. márciusában kihirdetett új tevékenységek a következők:

26. Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem (TEÁOR 4719) tevékenység,
27. Audio-, videoberendezés kiskereskedelme (TEÁOR 4743) tevékenység,
28. Textil-kiskereskedelem (TEÁOR 4751) tevékenység,
29. Villamos háztartási készülék kiskereskedelme (TEÁOR 4754) tevékenység,
30. Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme (TEÁOR 4759) tevékenység,
31. Könyv-kiskereskedelem (TEÁOR 4761) tevékenység,
32.Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem (TEÁOR 476203) tevékenység,
33. Zene-, videofelvétel kiskereskedelme (TEÁOR 4763) tevékenység,
34. Sportszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4764) tevékenység,
35. Játék-kiskereskedelem (TEÁOR 4765) tevékenység,
36. Ruházat kiskereskedelem (TEÁOR 4771) tevékenység,
37. Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem (TEÁOR 4772) tevékenység,
38. Óra-, ékszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4777) tevékenység,
39. Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme (TEÁOR 4778) tevékenység, kivéve ha a  tevékenységet végző az  optikai és a  mezőgazdasági tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja,
40. Használtcikk bolti kiskereskedelme (TEÁOR 4779) tevékenység,
41. Videokazetta, lemez kölcsönzése (TEÁOR 7722) tevékenység,
42. Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése (TEÁOR 7729) tevékenység, kivéve ha a tevékenységet végző az építési és szerelési munkához kapcsolódó cikkek kölcsönzését tényleges főtevékenységként végzi,
43. Egyéb foglalás (TEÁOR 7990) tevékenység,
44. Szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9200) tevékenység, kivéve a totózó és lottózó,
45. Szórakoztatóelektronikai cikk javítása (TEÁOR 9521) tevékenység,
46. Lábbeli, egyéb bőráru javítása (TEÁOR 9523) tevékenység,
47. Bútor, lakberendezési tárgy javítása (TEÁOR 9524) tevékenység,
48. Óra-, ékszerjavítás (TEÁOR 9525) tevékenység,
49. Egyéb személyi, háztartási cikk javítása (TEÁOR 9529) tevékenység, kivéve ha a tevékenységet végző a kerékpárok javítása tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja,
50. Fodrászat, szépségápolás (TEÁOR 9602) tevékenység,
51. M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR 9609) tevékenység,
52. Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem (TEÁOR 477601) tevékenység,
53. Oktatási intézményben működő vállalkozások esetén Egyéb vendéglátás (TEÁOR 5629) tevékenység,
54. Járművezetés oktatás (TEÁOR 8553) tevékenység,
55. M.n.s. egyéb oktatás (TEÁOR 8559) tevékenység,
56. Oktatást kiegészítő (TEÁOR 8560) tevékenység.

Megjegyzés: A kisvállalati adóalany – fenti tevékenységével összefüggésben – 2021. márciusára történő kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét. Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell tekinteni, amelyből az adózónak a 2020. november 11-ét megelőző 6 hónapban a  legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

A fenti mentesség igénybevételének a feltételei:
  • A  kifizető a munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettségének eleget tesz, és a  munkaszerződést nem szünteti meg a mentesség alatt felmondással.
  • A veszélyhelyzetre való tekintettel egyébként a kifizető a munkavállalót elbocsájtotta volna.
  • A kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz.


Bértámogatás

A fenti 26-56. pontokban felsorolt új tevékenységek kapcsán 2021. márciusára bértámogatás is igénybe vehető, amely a munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabérének 50 százalékának megfelelő összegű.

A bértámogatás akkor nyújtható, amennyiben
  • a munkaadó vállalja, hogy a támogatás időtartamának utolsó napját követő hónap végéig felmondással vagy közös megegyezéssel a munkavállaló jogviszonyát nem szünteti meg, és
  • a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti.
A  munkaadó a bértámogatás iránti kérelmét a székhelye, illetve telephelye szerinti fővárosi, illetve megyei kormányhivatalhoz nyújthatja be, amely a bértámogatásról 8 munkanapon belül határozatban dönt. A támogatás, illetve az arányos támogatás a munkáltató részére a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint támogatási előlegként kerül folyósításra.

A munkaadó a támogatás időtartamának utolsó napját követő második hónap végéig – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – igazolja, hogy a részére folyósított támogatásra jogosult volt. Amennyiben ezen időpontig a munkaadó nem vagy csak részben igazolja a támogatásra való jogosultságát, a részére folyósított támogatás azon részét, amelyet jogosulatlanul vett igénybe, vissza kell fizetnie. 

Továbbá figyelemmel kell lenni arra, hogy ha a határozattal megállapított támogatásra a munkaadó bármely okból már nem vagy nem teljes egészében jogosult, azt haladéktalanul be kell jelentenie a határozatot hozó fővárosi, illetve megyei kormányhivatalnak.

A fentiekben ismertetett mentesség és a bértámogatás európai uniós támogatást tartalmaz. Erre tekintettel ezen támogatással kapcsolatos minden iratot nem 5 évig, hanem a támogatási döntést követő 10 évig meg kell őrizni.


Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella, közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser


Blog témakörök
Blog archivum