hun eng ger
BaBér a Facebookon

Hogyan érinti a veszélyhelyzet megszűnése a társadalombiztosítási befizetéseket és ellátásokat?

2020. Június 29. 23:52 - siteadmin2020. június 18-i kezdettel megszűnt a veszélyhelyzet. Ehhez kapcsolódóan került megalkotásra a 2020. évi LVIII. törvény, amely többek között a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokat tartalmazza. Az alábbiakban a fenti törvény azon átmeneti szabályait ismertetem, amelyek a társadalombiztosításhoz kapcsolódnak. 

1.) Átmeneti szabály a tb ellátásokhoz kapcsolódó befizetési kötelezettségekről: 

2020. május 1-jétől terheli a munkáltatót az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalóra tekintettel. Ez a fizetési kötelezettség a munkáltatót a veszélyhelyzet megszűnését követő hatvanadik napig, azaz augusztus 16-ával bezáróan áll fenn.

Továbbra is alkalmazni kell adott – kedvezményezett – ágazatokban* a tb közteherfizetés és tételes adófizetés kapcsán, hogy 
  • munkaviszony, egyéni vállalkozó és a Tbj. szerinti társas vállalkozó tényleges főtevékenysége esetén 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozóan nem kell szociális hozzájárulási adót, illetve adott esetben szakképzési hozzájárulást és rehabilitációs hozzájárulást, valamint járulékokat fizetni, kivéve a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot. Ez utóbbit, azaz a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot legfeljebb 7 710 forint összegig kell megfizetni;
  • adott kisadózói tevékenység esetén a kisadózó után 2020. március, április, május és június hónapra tekintettel nem kell tételes adót fizetni. Ha a kisadózónak 2020. március 1-je előtt tételes adótartozása keletkezett, akkor a  veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben – az  egyes részleteket a  tárgyhó 12.  napjáig – pótlékmentesen fizetheti meg. Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, akkor a fenti kedvezményre jogosultságát elveszti, és a  tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az  esetben az  adóhatóság a  tartozás fennmaradó részére – a  2020. március  1-jéig terjedő időszakra felszámított késedelmi pótlékon felül – 2020. március 1-jétől késedelmi pótlékot számít fel.
* Megjegyzés: A kedvezményezett tevékenységek és a mentesség/kedvezmény feltételei megtalálhatók a 2020. évi LVIII. törvény 34. §-ában.

2.) Keresőképtelenség:

2020. június 18-án megszűnt az a szabály, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt a keresőképtelenségről szóló, a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet szerinti igazolásokat nem kell kéthetenként kiállítani. Vagyis ezen igazolások 2 hétnél hosszabb időszakokat már nem tartalmazhatnak a biztosított keresőképtelensége vonatkozásában. 

A keresőképtelenség kapcsán meg kell említeni a Magyar Államkincstár által közzétett korábbi tájékoztatását is, amely alapján a veszélyhelyzet megszűnését követően a biztosított köteles a veszélyhelyzet alatt a foglalkoztatóhoz elektronikus úton eljuttatott keresőképtelenségi igazolásainak az eredeti, papír alapú példányát is benyújtani.

3.) Gyermekgondozási díj:

A Kormány 59/2020. (III. 23.) Korm. rendeletben rendelkezett arról, hogy a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott gyermekgondozási díjra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik. 

A fenti szabályra tekintettel került kihirdetésre az az átmeneti szabály, mely szerint az általános szabályok szerint megállapított gyermekgondozási díjra, a hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra, a nevelőszülői gyermekgondozási díjra, a nagyszülői gyermekgondozási díjra, valamint a méltányosságból megállapított gyermekgondozási díjra való jogosultság 2020. június 30-áig meghosszabbodik.

Megjegyzés: Ugyan nem egészségbiztosítás körébe tartozó ellátás a gyermekgondozást segítő ellátás (gyes), és a gyermeknevelési támogatás (gyet), de mivel a gyermek gondozásához kapcsolódik, így meg kell említeni, hogy ha ezen ellátások a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbításra kerültek, akkor az arra való jogosultság is meghosszabbodik 2020. június 30-áig.

Meg kell említeni, hogy a fenti, meghosszabbított jogosultság ideje alatt más, további ellátás vagy támogatás nem vehető igénybe. 

Arra is figyelemmel kell lenni, hogy 2020. június 30-a előtt megszűnik a nagyszülői gyed-, és a nagyszülői gyes jogosultság, ha annak alapját képező nyilatkozat visszavonásra kerül.

4.) Egészségbiztosítás egyéb ellátásaira vonatkozó átmeneti szabályok:

Gyógyszer kiváltása 

Továbbra is alkalmazni kell a gyógyszerkiadás kapcsán, hogy a  patikában a  gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíti annak a személynek, aki a gyógyszertárban
  • a beteg társadalombiztosítási azonosító jelét közli, és 
  • saját természetes személyazonosító adatait törvényben meghatározottak szerint hitelt érdemlően igazolja.
Telemedicina

Adott helyzetekben telemedicina keretében – beteg távollétében – kerülhet sor a  beteg egészségi állapotának szakmai megítélésére, a betegségek, illetve azok kockázatának felderítésére. 2020. szeptember 15-ével bezáróan alkalmazható továbbra is a fenti telemedicina keretében folytatott egészségügyi szolgáltatás. 

Közgyógyellátásra jogosultság

2020. március 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejáró közgyógyellátásra való jogosultság 2020. augusztus 31-éig meghosszabbodik. 


Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella, közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser
:  

Blog témakörök
Blog archivum