hun eng ger
BaBér a Facebookon

A társadalombiztosítás által nem támogatott egészségügyi szolgáltatások

2020. Február 28. 8:37 - siteadminTöbbször felmerül, hogy melyek azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek teljes árát a biztosítottnak ki kell fizetni? Az alábbi hírlevélben azokat az egészségügyi szolgáltatásokat ismertetem, amelyeket a magyar egészségbiztosító még részben sem támogat, ezért ezen ellátásokat igénybe vevő személy köteles az ellátás (szolgáltatás) teljes árát megfizetni.

Magyarországon igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások között vannak olyan ellátások, amelyeket az egészségbiztosítás terhére nem lehet igénybe venni. A hatályos szabályok előírják,  hogy az egészségügyi szolgáltató jól látható helyen köteles kifüggeszteni a térítési díj fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások jegyzékét, és a szolgáltatás megkezdése előtt a biztosítottat tájékoztatja az indokolt és az általa igényelt térítésköteles szolgáltatások díjáról. 

A 284/1997. (XII. 23.) kormányrendelet, valamint az 1997. évi LXXXIII. törvény és annak végrehajtási rendelete rendelkezik a teljes térítési díj megfizetése mellett igénybe vehető egészségügyi ellátásokról, továbbá a kiegészítő térítés díj megfizetése kapcsán nyújtható szolgáltatásokról, amelyek a következők:

Alkalmassági vizsgálatok

Sokan találkozhattak már olyan egészségügyi szolgáltatással, amelynek a térítési díját meg kellett fizetni, hiszen ebbe a körbe tartozik a jogosítvány érvényességének meghosszabbításához szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálat is. Gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat díjszabása függ az életkortól, illetve attól, hogy a vizsgálatra első-, vagy másod fokon kerül-e sor. 
Ha a gépjárművezető 
 • az 50. életévét még nem töltötte be, akkor a vizsgálatért első fokon 7 200 forintot, másod fokon 10 800 forint díjat kell fizetnie;
 • az 50. életévét betöltötte, de a 60. életévet még nem érte el, akkor a vizsgálatért első fokon 4 800 forintot, másod fokon 7 200 forint díjat kell fizetni;
 • az 60. életévét betöltötte, de a 70. életévet még nem érte el, akkor a vizsgálatért első fokon 2 500 forintot, másod fokon 4 800 forint díjat kell fizetni;
 • a 70. életévét betöltötte, akkor a vizsgálatért első fokon 1 700 forintot, másod fokon 3 200 forint díjat kell megfizetni.
Megjegyzés: Meg kell említeni, hogy térítési díjat kell fizetni egyéb alkalmassági vizsgálatokért is. Ennek keretében foglalkozás-egészségügyi vizsgálatért, kivéve ha arra a biztosított foglalkozási megbetegedése, illetőleg üzemi balesete miatt kerül sor. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény illetve közérdekű munka esetén 1 900 forint/fő/eset, egyéb foglalkoztatás kapcsán 3 300 forint/fő/eset. Továbbá térítési díjat kell fizetni a belvízi hajózási szolgálatra és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetésre, illetve tengeri hajózásra vonatkozó egészségi alkalmassági vizsgálatért, repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálatért, lőfegyver tartására, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedéllyel rendelkező, valamint az ilyen engedélyt megszerezni kívánó - a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló rendelet szerinti II. alkalmassági csoportba tartozó - személyeknek a lőfegyver megszerzéséhez és tartásához, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához szükséges hatósági engedély feltételeként előírt orvosi alkalmassági vizsgálatért.

Alkohol-, kábítószer használatához kapcsolódó egészségügyi ellátások

A társadalombiztosító ugyancsak nem támogatja az alkohol-, illetve kábítószer szintjének kimutatása kapcsán végzett vizsgálatokat, a detoxikálást, és kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátását. Mindezek alapján 
 • alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvételért 4 800 forintot kell fizetni;
 • kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vérvétel 3 200 forintba kerül;
 • kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vizeletvétel 1 600 forint;
 • részeg személy detoxikálása 7 200 forint;
 • kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása 7 200 forint.

Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata

Köznyelvben használt ún. sportorvosi vizsgálatért is fizetni kell, melynek díja a következő:
hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálatának díja 9 700 forint;
hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálatának díja megegyezik az adott ellátásnak a közfinanszírozásban érvényesíthető díjával.

Szakvélemények

Egyes orvosi szakvélemények szintén nem tartoznak a társadalombiztosítás által támogatott ellátásokba. Ezek többek között a következők: 
 • látlelet készítése és kiadása, amelynek a térítési díja 3 500 forint;
 • igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés - kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor - vizsgálati díja 7 200 forint.

Egyéb orvosi vizsgálatok, beavatkozások, gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz alkalmazás

Többek által ismert, hogy plasztikai beavatkozások nagy része fizetésköteles. Vannak azonban olyan ellátások, amelyek árát szintén ki kell fizetni, így többek között itt kell megemlíteni, hogy ha olyan országba utazunk ahova javasolt védőoltást beadatnunk, akkor ezen oltásért és oltóanyagért fizetnünk kell. Mindezek alapján térítésköteles ellátás többek között:
 • a nem gyógyító célú, kizárólag esztétikai vagy rekreációs célból nyújtott egészségügyi szolgáltatás;
 • járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás kivéve, ha a külön jogszabály szerinti védőoltás térítésmentes. Meg kell jegyezni, hogy a térítésmentes védőoltással történő immunizálásért és a pneumococcus baktérium, a human papilloma vírus és az influenza megbetegedés elleni immunizálásért nem kell fizetni;
 • 1 700 forint a térítési díja a mellkas-szűrővizsgálatnak (tüdőszűrésnek), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképző intézményben és felsőoktatási intézményben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor.;
 • a nem egészségügyi indokból végzett művi meddővé tétel;
 • az egészségi állapotot pozitív irányban alapvetően nem befolyásoló, szakmailag nem bizonyítottan hatásos ellátás;
 • Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárás, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz alkalmazása, illetve a befogadott egészségügyi szolgáltatás befogadástól eltérő alkalmazása, valamint engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás, kivéve méltányosságból igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat;
 • a kizárólag orvostudományi kutatás keretében nyújtott ellátások.

Veszélyes (extrém) sportolásból adódó baleseti ellátások

Veszélyes (extrém) sportolás során bekövetkezett balesetekből adódó ellátásokért szintén fizetni kell, azaz ez esetben sem nyújt a társadalombiztosítás fedezetet az ellátásra. Ebbe a körbe a következő sportok tartoznak: vízisízés, jet-ski, vadvízi evezés, hegy- és sziklamászás az V. foktól, magashegyi expedíció, bázisugrás, mélybe ugrás (bungee jumping), falmászás, roncsautó (auto-crash) sport, rally, hőlégballonozás, félkezes és nyílttengeri vitorlázás, sárkányrepülés, ejtőernyőzés, paplanernyőzés, műrepülés.

Kiegészítő térítési díjak

Végezetül meg kell említeni magát a kiegészítő térítési díjat, amit szintén teljes egészében a betegnek kell megfizetni. Kiegészítő térítési díj megfizetésével lehet igénybe venni finanszírozott szolgáltatónál  
 • az ún. egyéb kényelmi szolgáltatásokat pl: kórházban VIP szoba; 
 • ápolás céljából történő elhelyezést és ehhez kapcsolódóan a szükséges gyógyszereket és az étkezést is. Az ápolási osztályon orvosi beutalás alapján történő elhelyezés és ápolás esetén, illetve krónikus fekvőbeteg-ellátásban ápolási díjjal finanszírozott biztosított után a kiegészítő térítési díj naponta 800 forint;
 • egyén igénye szerinti étkezést pl: a la carte étkezés.


Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella, közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser

Blog témakörök
Blog archivum