hun eng ger
BaBér a Facebookon

Mire jogosult a kisgyermek mellett dolgozó szülő?

2017. Augusztus 22. 23:30 - siteadminMagyarországon is igaz az, hogy minél több ideig marad otthon egy édesanya gyermeke születése után, annál nehezebben tud visszatérni a munkaerőpiacra. Ennek ellenére sokan nincsenek tisztában azzal, milyen jogok illetik meg őket és milyen lehetőségeik vannak, ha a gyermek három éves kora előtt munkába szeretnének állni. A kormány a kisgyermekesek foglalkoztatásának támogatásával is igyekszik rábírni a szülőket a munkavállalásra – a cégeket pedig arra, hogy ne ódzkodjanak a foglalkoztatásuktól.

Azt először is tisztáznunk kell: bár jórészt az anyák maradnak otthon gyermekeikkel, a kisgyermekeseket illető jogok legtöbbje az apát is megilletik. Ők is jogosultak például a GYES-re, ha pedig gyermeküket egyedül nevelik, arra a védettségre is, amely a szülőket a gyermek 3 éves koráig illeti meg. Ez többek között azt jelenti, hogy a munkaviszonyt csak azonnali hatályú felmondással lehet megszüntetni – a szigorú lépést természetesen indokolnia kell a munkaadónak. Leépíteni – vagyis a cég létszámcsökkentésébe bevonni – azonban nem lehet egyszerűen a szülőt, ilyenkor előbb egy a végzettségének, képességének megfelelő másik munkakört kell felajánlani. Felmondani csak abban az esetben lehet neki, ha ezt az új állást nem fogadja el. 

Nem lehet felmondani a szülő(k)nek akkor sem, ha gyermekgondozási fizetés nélküli szabadságon vannak. Fizetés nélküli szabadságot mindkét szülő kivehet a gyermek harmadik születésnapjáig, ám a társadalombiztosítás által fizetett támogatásokra csak egyikük jogosult.  

TB támogatásokról röviden

Csecsemőgondozási díjra (CSED, korábbi nevén TGYÁS) az anya a gyermek születésétől 24 héten át (vagyis a szülési szabadság idejére) jogosult, ennek összege a naptári napra számított átlagjövedelmének 70 százaléka. A CSED adóköteles, de tb-t nem kell utána fizetni, ellentétben a GYED-del, amely a szülési szabadság lejárta után és a gyermek legfeljebb kétéves koráig jár, és amelyből nyugdíjjárulékot már vonnak. Itt az összegnél is van már egy felső határ: ez nem lehet több a minimálbér kétszeresének a 70 százalékánál, vagyis 2017-ben legfeljebb bruttó 178 500 forint. A felsőoktatási hallgatóknak járó diplomás GYED összege alapképzésben 89 250, a mester-, az egységes osztatlan és a doktori képzésben résztvevőknek pedig 112 700 forint idén. (Előbbi a minimálbér, utóbbi a diplomás garantált bérminimum 70 százaléka.)

A GYES a gyermek 3 éves koráig jár, ez az öregségi nyugdíjminimummal egyezik meg, amely jó ideje havi 28 500 forint, akárcsak a legalább három gyereket nevelő szülőknek járó gyermeknevelési támogatás, a GYET. Ebből az összegből is vonják a nyugdíjjárulékot, így nettó 25 650 forintot kap kézhez a szülő. (A szám gyermekenként értendő, ikerpárnál már a duplája, és ebben az esetben a GYED is három éves korig járhat.)

A támogatásokat az alkalmazásban állóknak a munkáltatónál kell igényelni, és a cég is fizeti ki – aztán ezt az összeget megkapja a nyugdíjfolyósítótól. Ha a cég nem társadalombiztosítási kifizető, illetve egyéni vállalkozó a szülő, akkor a Kormányhivatalnál kell kérnie.

A kisgyermekes munkavállalók jogai

Nézzük, milyen jogai vannak azoknak, akik a gyermek harmadik születésnapja előtt úgy döntenek, visszatérnek munkahelyükre. A kisgyermekes szülőket rendkívüli és éjszakai munkára nem lehet kötelezni. Az anyák ezenkívül a gyermek 6 hónapos koráig naponta kétszer egy óra, 9 hónapos koráig pedig napi egy óra munkaidő-kedvezményre jogosultak szoptatás céljára – erre az időre távolléti díjat kell fizetni nekik. A szülők részmunkaidős foglalkoztatást is kérhetnek, ha nem vállalják a teljes munkaidőt, ebben az esetben természetesen a juttatásaik felét kaphatják.

2014-től arra is van lehetőség, hogy valaki a GYED, GYES folyósítása mellett vállaljon munkát. Természetesen nem kell az előző munkahelyre visszamennie a szülőnek, új helyen is vállalhat akár részmunkaidős vagy alkalmi munkát. 

A GYED extra másik nagy újítása a diplomás GYED. A már említett támogatást az kaphatja, aki gyermeke születésekor legalább egy éve aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, de az is kaphat diplomás GYED-et, aki a diploma megszerzését vagy az abszolutórium letételét követő egy éven belül szül. A diplomás GYED-et a gyermek egy éves koráig kaphatja a szülő – ez 2018-tól már két év lesz. 

A gyermekvállalást azonban nem csak így igyekszik a kormány elősegíteni. 2018-tól a családtámogatás más pontokon is kedvezőbbé válik. Nő például a kétgyermekesek adókedvezménye, 35 ezerre. A kétgyermekes nők diákhiteltartozásának a felét elengedik, három vagy több gyereknél a teljes tartozást. A lakáshiteles családoknál a harmadik gyermektől  1-1 millió  forintot átvállal az állam a jelzáloghitelből. Az anyasági támogatás – akárcsak a babakötvény – jövőre már a külföldön élő magyar családok számára is elérhetővé válik.

Blog témakörök
Blog archivum